Terapie eksperymentalne w leczeniu zmian stawowych u chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów

Marek Libura 1, Ignacy Jan Nowogrodzki 1, Piotr Kopiński 2, Ewelina Wędrowska 2
1 - Centrum Medyczne, Kraków
2 - Zakład Genoterapii, Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Bydgoszcz
MONZ
2016; 22 (2): 98-103
ICID: 1208213
Article type: Review article
 
 
Wprowadzenie i cel pracy. Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest jedną z najczęstszych chorób tkanki łącznej o podłożu autoimmunologicznym. Charakteryzuje się zwłaszcza stanem zapalnym stawów, prowadzącym do postępującego uszkodzenia i utraty ich czynności, czego następstwem jest niepełnosprawność motoryczna chorego. Celem pracy jest zestawienie wybranych nowoczesnych metod leczenia zmian stawowych w RZS, będących obecnie we wczesnych i zaawansowanych fazach badań klinicznych.
Skrócony opis stanu wiedzy. Obecnie leczenie RZS opiera się przede wszystkim na postępowaniu objawowym, stosowaniu biologicznych i syntetycznych leków modyfikujących przebieg choroby, a także na rehabilitacji oraz chirurgicznym leczeniu powikłań. Prowadzone są badania nad nowymi, obiecującymi metodami leczenia, jak immunoterapia i terapia genowa, dostawowe podawanie osocza bogatopłytkowego (platelet-rich plasma, PRP), mezenchymalnych komórek macierzystych, a także nad łączeniem ww. metod.
Podsumowanie. Szybki postęp w leczeniu RZS obserwowany w ostatnich latach zawdzięczamy głównie wprowadzeniu leczenia biologicznego. Jednak nadal nie obserwuje się zadowalającej odpowiedzi klinicznej u istotnej grupy chorych, pomimo długotrwałego leczenia konwencjonalnego. Istnieje nadzieja, że opisane w pracy metody, wymierzone precyzyjnie w molekularne patomechanizmy choroby, istotnie przybliżą rozwiązanie problemu leczenia zmian stawowych w RZS.
DOI: 10.5604/20834543.1208213
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     osocze bogatopłytkowe [6 powiązanych rekordów]
     eksperymentalna technika leczenia [0 powiązanych rekordów] 

Related articles

A Giżycka, P Kopiński,
Programmed necrosis and necroptosis – molecular ...
Programmed necrosis has been proven vital for organism development and homeostasis maintenance. Its regulatory effects on functional activity of the immune system, as well as on pathways regulating the death mechanisms in cells with diminished apopto...
STRESZCZENIE
E Wędrowska, T Wandtke,
Viral transfer of tumor necrosis factor-related ap...
Tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL) selectively induces carcinoma cell death through the extrinsic pathway of apoptosis. Preclinical trials of gene therapy have been conducted using viral transfer of the TRAIL transgene in...
STRESZCZENIE
J Kopiński, M Matyka,
OCENA REGIONALNEGO ZRÓŻNICOWANIA WSPÓŁZALEŻNO...
W pracy oceniono regionalne zróżnicowanie interakcji pomiędzy czynnikami przyrodniczymi i organizacyjnymi w polskim rolnictwie. Przeprowadzona w ujęciu dynamicznym analiza obejmowała lata 2002-2013, a wskaźniki dla poszczególnych województw ...
STRESZCZENIE