Problemy zdrowotne chorych na chorobę Huntingtona i ich wpływ na codzienne funkcjonowanie chorego

Dorota Kozak-Putowska 1, Joanna Iłżecka 1, Jolanta Piskorz 1, Gustaw Wójcik 2
1 - Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Neurologicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2 - Zakład Balneoterapii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
MONZ
2016; 22 (2): 94-97
ICID: 1208212
Article type: Review article
 
 
Choroba Huntingtona to dziedziczona autosomalnie dominująco choroba neurozwyrodnieniowa charakteryzująca się występowaniem postępujących objawów ruchowych, poznawczych i psychiatrycznych.
Choroba Huntingtona jest schorzeniem powodującym degradację w sferze fizycznej, psychologicznej oraz socjalnej pacjenta. W zależności od tego, na jakim etapie choroby znajduje się pacjent, przedklinicznym czy klinicznym, występują u niego mniej lub bardziej nasilone problemy zdrowotne. Postępujące objawy ruchowe uniemożliwiają samodzielne funkcjonowanie, natomiast depresja, zaburzenia psychiatryczne i funkcji poznawczych są powodem izolacji oraz unikania kontaktów z otoczeniem. Obecnie nie istnieje skuteczne leczenie tej choroby, a leki stosowane w terapii mają wiele działań niepożądanych. Prowadzi ona do postępującej niesprawności, zależności chorego od osób sprawujących nad nim opiekę oraz w konsekwencji do śmierci.
DOI: 10.5604/20834543.1208212
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     czynności codzienne [1 powiązanych rekordów]
     choroby ośrodkowego układu nerwowego [0 powiązanych rekordów] 

Related articles

A Najder, D Merecz-Kot,
Relationships between occupational functioning and...
Objectives: Job characteristics and the consequences of everyday stress among radio journalists who are not exposed to traumatic events have not been studied sufficiently before. We aimed at determining the most common job characteristics and their s...
STRESZCZENIE
A Węgierek-Ciuk, M Arabski,
Searching for in vitro biomarkers of susceptibilit...
Introduction and objective. According to the cancer epidemiology databases, cancer is the second leading cause of death in developing countries. Moreover, the WHO predicts a continuing increase in the incidence of cancer, extending this trend ...
STRESZCZENIE
J Błaszkowska, K Góralska,
Presence of Toxocara spp. eggs in children...
Introduction and objective. The contamination, seasonal and vertical distributions of Toxocara eggs in children’s recreation areas were estimated with respect to their accessibility to domestic and stray animals. Materials and ...
STRESZCZENIE