Wybrane aspekty zaburzeń metabolicznych u kobiet z zespołem policystycznych jajników (PCOS) z towarzyszącą nieprawidłową czynnością gruczołu tarczowego

Katarzyna Suchta 1, Krzysztof Kanecki 2, Piotr Tyszko 2, Stanisław Radowicki 3
1 - Klinika Endokrynologii Ginekologicznej, Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej, Warszawa
2 - Zakład Opieki Zdrowotnej, Katedra Medycyny Społecznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
3 - Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej, Warszawa
MONZ
2016; 22 (2): 89-93
ICID: 1208211
Article type: Review article
 
 
Wprowadzenie i cel. Zespół policystycznych jajników (PCOS) i choroby tarczycy, głównie autoimmunologiczne zapalenie tarczycy (AZT) i w konsekwencji zaburzenia czynności tarczycy, są najczęściej występującymi endokrynopatiami u kobiet w wieku rozrodczym. Choroby te są w istotny sposób powiązane z zaburzeniami metabolicznymi i postrzegane jako istotny problem społeczny. Świadomość długoterminowych skutków metabolicznych i ich wpływu na zwiększone ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, występowanie cukrzycy typu 2 i zaburzeń płodności stanowi kluczowy element wczesnej diagnostyki i wdrożenia odpowiedniego leczenia nie tylko na poziomie opieki specjalistycznej, ale także podstawowej opieki zdrowotnej. Należy podkreślić, że częstość występowania autoimmunologicznego zapalenia tarczycy i niedoczynności tarczycy u kobiet z zespołem policystycznych jajników jest znamiennie statystycznie częstsza w porównaniu do kobiet zdrowych. Celem artykułu jest zaprezentowanie najnowszych informacji dotyczących wybranych aspektów zaburzeń metabolicznych u kobiet z PCOS z towarzyszącą nieprawidłową czynnością gruczołu tarczowego.
Skrócony aktualny stan wiedzy. Artykuł został oparty na najnowszych informacjach z literatury medycznej na temat PCOS i chorób tarczycy oraz ich wzajemnych powiązań w kontekście ich związku z zaburzeniami metabolicznymi.
Podsumowanie. PCOS i choroby tarczycy jako najczęstsze endokrynopatie kobiet w wieku reprodukcyjnym mają istotny związek z częstością występowania zespołu metabolicznego. Ich wczesna diagnostyka i leczenie u kobiet może ograniczyć coraz częściej obserwowany problem zaburzeń metabolicznych. Prezentowane dane mogą być pomocne dla wszystkich osób zaangażowanych w poprawę stanu zdrowia pacjentek w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.
DOI: 10.5604/20834543.1208211
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     choroby tarczycy [6 powiązanych rekordów]
     zespół policystycznych jajników (PCOS) [3 powiązanych rekordów] 

Related articles

K Kanecki, P Goryński,
Incidence and prevalence of Systemic Sclerosis (SS...
 Abstract Introduction. Systemic sclerosis (SSc) is a rare and potentially severe connective tissue disease, characterized by skin fibrosis and involvement of internal organs. Because of its rarity and heterogeneous clinical presentatio...
STRESZCZENIE
K Kanecki, K Zycińska,
Clinical and health care aspects of respiratory tr...
Introduction. Respiratory diseases constitute a public health priority worldwide. This is related to the increasing exposure to microorganisms, toxic factors, allergens, drugs and smoking, as the most important factors. Increasing costs of hea...
STRESZCZENIE
K Kanecki, P Tyszko,
Environmental and personal risk factors for the de...
Rheumatoid arthritis (RA) is a systemic, autoimmune, inflammatory disease of unknown etiology, characterized as a progressive disease, leading to joint destruction, physical activity limitation, disability, premature death, and imposes a significant ...
STRESZCZENIE