Wpływ zmian temperatury otoczenia na wskaźniki stresu oksydacyjnego we krwi osób regularnie poddających się kąpielom zimowym

Celestyna Mila-Kierzenkowska 1, Beata Augustyńska 2, Alina Woźniak 1, Tomasz Boraczyński 3, Roland Wesołowski 1, Paweł Sutkowy 1, Karolina Szewczyk-Golec 1
1 - Katedra Biologii Medycznej, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
2 - Katedra i Zakład Biochemii, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
3 - Centralne Laboratorium Badawcze, Olsztyńska Szkoła Wyższa w Olsztynie
MONZ
2016; 22 (1): 46-50
ICID: 1198723
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie. Uważa się, że kąpiele w zimnej wodzie i sauna pozytywnie wpływają na organizm człowieka, nadal jednak istnieje niewiele dowodów naukowych potwierdzających to zjawisko.
Cel pracy. Celem pracy było określenie wpływu kąpieli zimowej i sauny na wskaźniki stresu oksydacyjnego we krwi doświadczonych morsów.
Materiał i metoda. Grupę badaną stanowiło 15 zdrowych mężczyzn (ochotników), którzy spędzili 3 minuty w wodzie o temp. +4 °C, po czym udali się na 30 minut do sauny (temp. 80 °C, wilgotność względna 15%). Krew pobrano czterokrotnie: przed wejściem do zimnej wody (kontrola), 5 i 30 min po kąpieli zimowej (przed sauną) oraz 5 min po saunie. Aktywność enzymów antyoksydacyjnych – katalazy (CAT) i dysmutazy ponadtlenkowej (SOD) oznaczono w erytrocytach, peroksydazy glutationowej (GPx) w erytrocytach i osoczu krwi, a ceruloplazminy (Cp) w surowicy. Stężenie produktów peroksydacji lipidów – substancji reagujących z kwasem tiobarbiturowym (TBARS) i sprzężonych dienów (CD) – oznaczono w erytrocytach i w osoczu.
Wyniki. Wykazano wzrost aktywności GPx w osoczu krwi bezpośrednio po kąpieli zimowej oraz wzrost stężenia CD w osoczu po ekspozycji na zmiany temperatury otoczenia. Stężenie TBARS po kąpieli zimowej uległo obniżeniu zarówno w erytrocytach, jak i w osoczu. Po saunie zaobserwowano wzrost stężenia TBARS w osoczu krwi.
Wnioski. Wyniki dowodzą stałej gotowości systemu antyoksydacyjnego do obrony przed niekorzystnym działaniem reaktywnych form tlenu podczas ekspozycji na zmiany temperatury otoczenia u doświadczonych morsów, dzięki czemu nie dochodzi do uszkodzeń na poziomie komórkowym. Stosowanie sauny po kąpieli zimowej może być jednak dodatkowym źródłem stresu oksydacyjnego.
DOI: 10.5604/20834543.1198723
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     produkty peroksydacji lipidów [0 powiązanych rekordów]
     wolne rodniki tlenowe [8 powiązanych rekordów]
     sauna [13 powiązanych rekordów]
     kąpiele w zimnej wodzie [1 powiązanych rekordów] 

Related articles

P Sutkowy, A Woźniak,
THE CHANGES OF OXIDANT-ANTIOXIDANT PROFILE AFTER D...
Background. Sauna is used for ages for hygiene, relaxation and medicinal goals, however molecular mechanism of its action remains still unknown. Probably, sauna acts as factor, which disturbs oxidant-antioxidant balance towards intensification...
STRESZCZENIE
A Sarniak, J Lipińska,
Endogenous mechanisms of reactive oxygen species (...
The main cellular source of reactive oxygen species (ROS) is mitochondrial respiratory chain and active NADPH responsible for “respiratory burst” of phagocytes. Whatsmore ROS are produced in endoplasmic reticulum, peroxisomes, with the participat...
STRESZCZENIE
M ÇOLAK,  AĞIRBAŞ,
 EFFECT OF TRAINING IN WRESTLING AND SAUNA O...
 The aim of this study is to determine the effects of acute sauna and highly intense wrestling exercise on TSH (Thyroid Stimulating Hormone) and FT4 (Free Thyroxin) hormones. Fourteen healthy voluntary male wrestlers who had no hormonal disord...
STRESZCZENIE