Zastosowanie balneoterapii w leczeniu dzieci w wieku przedszkolnym

Bogumiła Lubińska-Żądło 1, Bożena Kowalczyk 2, Stanisława Talaga 2
1 - Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
2 - Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
MONZ
2016; 22 (1): 27-32
ICID: 1198720
Article type: Original article
 
 
Naturalne metody lecznicze są na równi traktowane z medycyną konwencjonalną, a wręcz z nią konkurują. Balneologia jest jedną z najstarszych gałęzi medycyny. Coraz częściej mówi się o renesansie balneologii ze względu na panujący trend powrotu do natury. W medycynie XXI wieku powinno dominować holistyczne podejście do pacjenta, a stosowanie metod balneologicznych w procesie leczenia jest tego dowodem. Balneoterapia wykorzystuje wody mineralne, peloidy i gazy do zabiegów balneologicznych, z których najważniejsze to kąpiele lecznicze, kuracja pitna, inhalacje i irygacje. W tym rodzaju fizjoterapii woda jest elementem leczniczym, poprawiającym stan zdrowia.
Celem pracy było określenie stopnia popularności zastosowania naturalnych metod leczenia. Badaniem objęto 149 dzieci (67 dziewcząt i 82 chłopców) w wieku 3–6 lat z przedszkoli województwa małopolskiego.
Do najpopularniejszych zabiegów z zakresu balneoterapii należą inhalacje. Bardzo ważnym elementem popularyzacji naturalnych metod leczniczych, a wśród nich zabiegów balneologicznych jest uświadomienie rodzicom, opiekunom dzieci i młodzieży takiej potrzeby. Należy podkreślać bardzo dobrą tolerancję tego typu zabiegów, brak działań niepożądanych, łatwość dostępu oraz niski nakład finansowy przy stosunkowo dużym stopniu korzyści wynikających z ich stosowania.
DOI: 10.5604/20834543.1198720
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     naturalne surowce lecznicze [0 powiązanych rekordów]
     wiek przedszkolny [5 powiązanych rekordów]
     dzieci [797 powiązanych rekordów] 

Related articles

B Skotnicka , K Trzpis ,
Plunging ranula in children...
Objective: A plunging ranula represents mucous extravasation from sublingual salivary gland extending to the submandibular space. Although the majority of patients present in the second or third decade of life, it rarely occurs in children. Methods:...
STRESZCZENIE
A Genowska, B Goworko - Składanek,
Społeczno-ekonomiczne warunki bytowe dzieci w Pol...
Wprowadzenie. Ubóstwo dzieci jest zjawiskiem wielowymiarowym, kumulującym wiele niekorzystnych czynników, sprzyjającym występowaniu ryzyka zdrowotnego i niskich osiągnięć edukacyjnych. Walka z ubóstwem jest prowadzona nie tylko w wymi...
STRESZCZENIE
J Durlik, J Grzymała-Moszczyńska,
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w obliczu pow...
Artykuł dotyczy zagadnień diagnozy psychologicznej i pracy z dziećmi powracającymi z emigracji. Stanowi on kontynuację i uzupełnienie o praktyczne wskazówki tekstu teoretycznego pt. „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w obliczu powrotów d...
STRESZCZENIE