Komentarz do artykułu Kamila Zaworskiego, Roberta Latosiewicza, Piotra Majchera oraz Tomasza Derewieckiego pt. „Terapia manualna w diagnozowaniu i leczeniu zespołu mięśnia gruszkowatego – studium przypadku”

Gustaw Wójcik 1
1 - 1. Zakład Balneoterapii, Katedra Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 2. Zakład Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
MONZ
2015; 21 (4): 435-435
ICID: 1186919
Article type: Letter/Correspondence
 
 

  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     ból dol­nego odcinka krę­go­słupa [0 powiązanych rekordów]
     mięsień gruszkowaty [1 powiązanych rekordów] 

Related articles

d Pilip, m Wójcik,
Wiedza w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddech...
Cel: Oceniano poziom wiedzy strażaków Państwowej (PSP) i Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP), policjantów oraz ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (WOPR) w zakresie prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Projekt i m...
STRESZCZENIE
J Foksowicz-Flaczyk, J Walentowska,
Properties of nanofibres modified with ionic liqui...
 The aim of this study was to evaluate the effect of the ionic liquid belongs to quaternary ammonium salts on biocidal properties of PLA [poly(lactid acid)] and PHB [poly(3-hydroxybutyrate)] nanofibres. Nanofibres in non-woven form were prep...
STRESZCZENIE
Z Wójcik, T Boraczyński,
Kultura fizyczna mniejszości polskiej w Prusach W...
...
STRESZCZENIE