Przemoc domowa wobec kobiet

Celina Łepecka - Klusek 1, Agnieszka Konstancja Pawłowska-Muc 2, Grażyna Stadnicka 3, Anna Bogusława Pilewska – Kozak 1
1 - Katedra i Klinika Ginekologii i Endokrynologii Ginekologicznej, Uniwersytet Medyczny, Lublin
2 - Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu
3 - Samodzielna Pracownia Umiejętności Położniczych, Uniwersytet Medyczny, Lublin
MONZ
2015; 21 (4): 408-413
ICID: 1186915
Article type: Review article
 
 
Wprowadzenie. W każdej społeczności na świecie żyją kobiety, które doświadczyły w swoim życiu aktów przemocy. Media dość często przekazują informacje o nich, niekiedy jednak zbyt późno, czyli w sytuacji, gdy doszło już do utraty życia czy zdrowia.
Cel pracy. Ukazanie zjawiska przemocy domowej wobec kobiet jako wciąż aktualnego, trudnego do zdiagnozowania i rozwiązania problemu.
Skrócony opis stanu wiedzy. Przemoc domowa wobec kobiet nie może być niedostrzegana. W opracowaniu zdefiniowano pojęcia: przemoc, przemoc w rodzinie i przemoc wobec kobiet. Omówiono zakres i formy przemocy oraz skalę zjawiska w Polsce, stwierdzając, że jest trudne do oszacowania. Podkreślono, iż przemoc najczęściej odbywa się w zamkniętym kręgu rodziny, czyli bez świadków. Omówiono rolę pracowników medycznych, w tym pielęgniarek i położnych, w profilaktyce przemocy i identyfikowaniu kobiet krzywdzonych.
Podsumowanie. Istnieje potrzeba opracowania skuteczniejszych programów prewencyjnych, aktualizacji wiedzy i większego zaangażowania pracowników medycznych (również pielęgniarek i położnych) wobec zmieniających się rozwiązań prawnych. Skuteczne przeciwdziałanie, także rozwiązywanie problemu przemocy domowej wobec kobiet, wymaga korzystania z różnych obszarów wiedzy i umiejętności. Konieczna jest zatem współpraca zespołów interdyscyplinarnych, tj. przedstawicieli służb, instytucji i organizacji wchodzących w ich skład.
DOI: 10.5604/20834543.1186915
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     metody zapobiegania [1 powiązanych rekordów]
     ofiary przemocy [2 powiązanych rekordów]
     kobieta krzywdzona [0 powiązanych rekordów] 

Related articles

 Stadnicka, C Łepecka-Klusek,
The quality of life of women suffering from polycy...
Purpose: To assess how certain clinical symptoms of polycystic ovary syndrome (PCOS) affect the quality of life of women, their activity, and their sexual lives. Materials and methods: The World Health Organization quality of life questionnaire (...
STRESZCZENIE
D Stadnicka, K Antosz,
 CONTINUOUS IMPROVEMENT PRACTICE IN LARGE ENT...
 Continuous improvement is indispensable for ensuring the company’s development and its survival on the constantly changing global market. Continuous improvement is particularly important in the quality and production management systems. A com...
STRESZCZENIE
G Stadnicka, C Łepecka-Klusek,
Psychosocial problems of women with stress urinary...
Objective. The aim of the study was evaluation of the influence of stress urinary incontinence on women’s quality of life. Material and method. The study covered 275 women between 30–65 years of age. The study was conducted using the follo...
STRESZCZENIE