Wpływ zastosowania żelu położniczego podczas porodu na satysfakcję porodową rodzących

Tomasz Gęca 1, Agnieszka Rolińska 2, Maciej Kwiatek 1, Anna Kwaśniewska 1, Marta Makara-Studzińska 2
1 - Katedra i Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2 - Zakład Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
MONZ
2015; 21 (4): 388-390
ICID: 1186911
Article type: Original article
 
 
Cel. Celem badania było określenie, czy zastosowanie podczas porodu bezpiecznego dla organizmu matki i dziecka żelu położniczego wpływa na satysfakcję porodową rodzących.
Materiał i metoda. Badaniami objęto 45 pierworódek. Do grupy badanej zakwalifikowano 22 kobiety, u których podczas porodu zastosowano żel położniczy. Grupę kontrolną stanowiły 23 rodzące, u których poród przebiegał bez użycia żelu. Do oceny satysfakcji z przebiegu porodu zastosowano następujące narzędzia badawcze: Wizualną Skalę Analogową (Visual Analogue Scale- VAS) oraz ankietę własnej konstrukcji.
Wyniki. Nie wykazano pomiędzy grupą badaną a kontrolną istotnych statystycznie różnic w ocenie zadowolenia z przebiegu porodu, wyczerpania po porodzie oraz natężenia bólu w II okresie porodu.
Wniosek. Zastosowanie żelu położniczego podczas drugiego okresu porodu nie wpływało w istotny sposób na satysfakcję z przebiegu porodu u badanych kobiet.
DOI: 10.5604/20834543.1186911
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     poród drogami natury [3 powiązanych rekordów]
     żel [3 powiązanych rekordów]
     ból porodowy [4 powiązanych rekordów] 

Related articles

M Sowa, K Ciechanowska,
Zastosowanie elektroterapii TENS w łagodzeniu bó...
Wprowadzenie. Łagodzenie bólu porodowego jest niezwykle istotnym zagadnieniem w opiece położniczej. Obecnie, coraz częściej wykorzystuje się metody fizjoterapeutyczne w położnictwie. Jedną z nich jest przezskórna stymulacja elektryczna ner...
STRESZCZENIE
E Modrzejewska, A Torbé,
Opinie położnic na temat udziału partnera w por...
Wstęp. Poród rodzinny to poród z udziałem ojca dziecka lub innej bliskiej osoby, wspierającej kobietę rodzącą. Udziałem ojców w porodzie interesowało się już wielu autorów, którzy analizowali go w różnych aspektach, biorąc pod uwag...
STRESZCZENIE
R Chutkowsk, B Wódarski,
Metody i organizacja analgezji porodu – doświad...
Ból porodowy, to nie tylko nieprzyjemne doznanie psychiczne, ale jeden z ważniejszych czynników mogących negatywnie wpływać na przebieg porodu i dobrostan płodu. Przez lata opracowano wiele technik łagodzenia bólu porodowego, od nie farmakol...
STRESZCZENIE