Golball skutecznym środkiem usprawniania niewidomych i słabo widzących

Józef Krzak 1, Marzena Ślężyńska 2, Jan Ślężyński 2
1 - Medical University of Lublin, Poland
2 - Academy of Physical Education, Katowice, Poland
MONZ
2015; 21 (4): 383-387
ICID: 1186910
Article type: Original article
 
 
Wstęp. Goalball jest grą paralimpijską uprawianą przez niewidomych i słabo widzących. Gra odbywa się na boisku o wymiarach 18 × 9 m.
Materiał i metoda. W celu stwierdzenia jak goalballl oddziałuje na sprawność fizyczną, orientacje przestrzenną i lokalizację źródła dźwięku osób z dysfunkcją narządu wzroku w latach 2002-2006 wykonano badania zawodników w wieku 16-18 lat uprawiających tę dyscyplinę sportu.
Wyniki. Badania potwierdziły znaczną progresję sprawności fizycznej zawodników trenujących piłkę bramkową (goalball) we wszystkich zdolnościach motorycznych. Testy orientacji przestrzennej i lokalizacji źródła dźwięku również wykazały znaczącą poprawę czasu potrzebnego na właściwe wykonanie danej próby.
Wnioski. Goalball jest godny upowszechnienia, gdyż przynosi ewidentne korzyści osobnicze i społeczne oraz łagodzi skutki niepełnosprawności wzrokowej.
Słowa kluczowe: goalball, aktywność fizyczna, niewidomi
DOI: 10.5604/20834543.1186910
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     niewidomi, [1 powiązanych rekordów]
     goalballl [0 powiązanych rekordów] 

Related articles

M Kaźmierczak, I Kubiak,
Czynniki determinujące akceptację choroby przez ...
Cel pracy. Ocena stopnia akceptacji choroby u kobiet leczonych z powodu zmian patologicznych szyjki macicy oraz ustalenie, czy istnieje związek zmiennych socjodemograficznych z poziomem akceptacji. Materiał i metody. Do badania w...
STRESZCZENIE