Odmienność metodologiczna badań nad medycznymi produktami roślinnymi – z perspektywy zaleceń WHO

Jakub Mitura 1, Oliwia Bachanek 2, Jakub Pawlikowski 3
1 - Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Etyki i Filozofii Człowieka, Uniwersytet Medyczny, Lublin
2 - Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Etyki i Filozofii Człowieka, Uniwersytet Medyczny, Lublin
3 - Zakład Etyki i Filozofii Człowieka, Uniwersytet Medyczny, Lublin
MONZ
2015; 21 (4): 378-382
ICID: 1186909
Article type: Review article
 
 
Wstęp. Na całym świecie są prowadzone badania naukowe nad medycznymi produktami roślinnymi, w tym randomizowane badania kliniczne. W dobie evidencebasedmedicine jakość i standaryzacja badań jest wciąż podnoszona na wyższy poziom. Jednym z istotnych powodów tego stanu rzeczy jest wydawanie przez organizacje międzynarodowe, takie jak WHO, odpowiednich wytycznych.
Cel pracy. Analiza odmienności metodologicznej badań nad medycznymi produktami roślinnymi.
Materiał i metody. Przegląd dostępnej literatury na temat metodologii badań nad ziołami, z uwzględnieniem wytycznych WHO i dokumentów Unii Europejskiej. Wyniki. Odmienność metodologiczna dotyczy wszystkich etapów – od uprawy medycznego produktu roślinnego, przez jego wstępną obróbkę, uzyskanie ostatecznego wystandaryzowanego produktu, po konstrukcję protokołu badania i dobranie osób do grupy badawczej i kontrolnej. W przypadku badań nad medycznymi produktami roślinnymi istnieją też liczniejsze interakcje środowiskowe, kulturowe i społeczne, niż ma to miejsce w przypadku leków syntetycznych.
Wnioski. Jednym z filarów współczesnej medycyny są wnioski wyciągane z badań klinicznych. Badania te, aby ich wyniki mogły zostać poprawnie zinterpretowane, muszą być w odpowiedni sposób przeprowadzone. Jedynie przeprowadzanie badań klinicznych nad medycznymi produktami roślinnymi może sprawić, że ziołolecznictwo stanie się pełnoprawną gałęzią medycyny. Wiedza na temat metodologii tych badań może ułatwić podejmowanie decyzji klinicznych.
DOI: 10.5604/20834543.1186909
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     WHO [56 powiązanych rekordów]
     leki ziołowe [1 powiązanych rekordów] 

Related articles

, ,
 A STUDY OF DEMOGRAPHIC PROFILE AND SUBSTANCE...
 The Street children are those unfortunate children who basically have only intermittent contact with parents or family but live most of the time with other street children in the city streets or have been literally abandoned by the parents/ rel...
STRESZCZENIE
R Jangde,
An Review on Swine flu...
Swine flu has been a dangerous effect in the world and globe. Swine flu is the viral infection disease caused by swine influenza virus. The World Health Organization (WHO) is closely monitoring cases of swine flu globally to see whether this virus de...
STRESZCZENIE
T Getachew, Y Tadiwos,
Evaluation of the prescribing practice using WHO c...
Background: Drugs are important component of health care and play a critical role in saving life. Drug use in health facility is a complex subject involving physician, patient and dispenser and hence is directly affected by prescribing, dispensing an...
STRESZCZENIE