Reakcje anafilaktyczne spowodowane substancjami wspomagającymi odchudzanie. Opis trzech przypadków

Paulina Flis 1, Dorota Mehrholz 1, Roman Nowicki 2, Wioletta Barańska-Rybak 2
1 - Studenckie Dermatologiczne Koło Naukowe English Division, Gdański Uniwersytet Medyczny
2 - Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
MONZ
2015; 21 (4): 369-371
ICID: 1186907
Article type: Case report
 
 
Wstęp. Produkty wspomagające proces odchudzania są powszechnie stosowane. Ich popularność i dostępność rośnie. Liczba rzetelnych badań naukowych, dotyczących wpływu suplementów diety na zdrowie, jest niewielka. Celem autorów było przedstawienie skórnych reakcji nadwrażliwości indukowanych przez wybrane produkty odchudzające.
Opis przypadków. Zaprezentowano troje pacjentów, u których stwierdzono reakcję anafilaktyczną wywołaną suplementami diety. Pierwsza pacjentka zażywała tabletki: Linea Detox, drugi pacjent pił napój energetyczny: Celsius Calypso Punch Shot, trzecia pacjentka stosowała iniekcje Dermostabilonu w tkankę tłuszczową ud i pośladków. Pacjenci byli hospitalizowani w Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku w latach 2011-2012. Chorzy byli w wieku od 20 do 26 lat; wszyscy przed wystąpieniem reakcji nadwrażliwości byli zdrowi. Prezentowane reakcje obejmowały duszność, obrzęk naczynioruchowy oraz pokrzywkę. Czas pomiędzy pierwszym zastosowaniem preparatu a wystąpieniem objawów nadwrażliwości wynosił od 1 do 4 dni. U wszystkich pacjentów odnotowano dobrą odpowiedź na leczenie kortykosteroidami i lekami przeciwhistaminowymi.
Komentarz. U każdej podatnej osoby może wystąpić reakcja nadwrażliwości na produkty odchudzające. W trakcie przeprowadzania badania podmiotowego warto zapytać o przyjmowanie suplementów diety. Długotrwałe skutki stosowania środków wspomagających odchudzanie nie są znane. Potrzebne jest przeprowadzenie stosownych badań naukowych na ten temat.
DOI: 10.5604/20834543.1186907
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Napoje energetyczne [0 powiązanych rekordów]
     Ubytek masy ciała. [0 powiązanych rekordów]
     Fosfatydylocholina [0 powiązanych rekordów]
     Środki przeciw otyłości [0 powiązanych rekordów] 

Related articles

P Kruk, M Nowicki,
Effects of regular physical activity on pain, anxi...
Background. Medical experts and professional societies commonly recommend regular physical activity to patients with arterial hypertension. However there is little evidence of the influence of physical exercise on treatment-resistant arterial hyperte...
STRESZCZENIE
G Nowicki, B Ślusarska,
Sposoby radzenia sobie ze stresem w pracy ratownik...
Wykonywanie zawodu ratownika medycznego wiąże się z wieloma sytuacjami stresującymi, takimi jak narażenie na utratę zdrowia lub życia, obcowanie ze śmiercią i cierpieniem, decyzje o zaprzestaniu prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechow...
STRESZCZENIE
R Ziemiński, A Molas,
From anorexia nervosa to schizophrenia – a case ...
Anorexia nervosa occurs more often in young women and is often comorbid with other mental disorders, e.g. depression and anxiety disorders. Cases of comorbidity with schizophrenia are relatively rare and have been described in the literature as case ...
STRESZCZENIE