Komentarz do publikacji „Łagodne zdarzenia niepożądane po podaniu jodowego środka kontrastującego w badaniu tomografii komputerowej”

Gustaw Wójcik 1, Jolanta Piskorz 2
1 - 1. Zakład Balneoterapii, Katedra Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 2. Zakład Diagnostyki Obrazowej, Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
2 - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
MONZ
2015; 21 (3): 338-338
ICID: 1165364
Article type: Short communication
 
 
Artykuł dotyczy ważnego, aczkolwiek niechętnie poruszanego tematu stosowania jodowych środków cieniujących w diagnostyce obrazowej. Cieszy więc fakt podjęcia rozważań związanych z ich niepożądanym działaniem.
Autorzy artykułu przedstawili wyniki swoich badań prowadzonych z użyciem środków cieniujących stosowanych w diagnostyce pacjentów za pomocą tomografii komputerowej, a konkretnie odnosili się do preparatu Ultravist.
Nie może być poddany negatywnej ocenie fakt stosowania środków cieniujących mających na celu prezentację wewnętrznych struktur organizmu. Jednak definiowanie przez autorów pewnych objawów może budzić niepokój czytelników. Stąd też ten komentarz.
Niewątpliwie podaż leków i.v., do których należą także środki cieniujące, wiąże się z szybkim ich działaniem, w związku z czym mogą wystąpić również wczesne reakcje niepożądane. Reakcje typu alergicznego mogą dawać objawy ze strony układu sercowo-naczyniowego, układu oddechowego, jak również i skóry.

  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     komentarz do artykułu Emilii Wyszomirskiej i wsp [0 powiązanych rekordów]
     Łagodne zdarzenia niepożądane [0 powiązanych rekordów]
     jodowe środki kontrastowe [2 powiązanych rekordów] 

Related articles

G Wójcik, J Piskorz,
Powikłania pooperacyjne dyskopatii lędźwiowej ...
Dolegliwości bólowe dolnego odcinka kręgosłupa są dość powszechne w populacji całego świata, a w szczególności krajów wysoko rozwiniętych gospodarczo. Przyczyną ich są zmiany przeciążeniowe kręgosłupa związane z utratą wysokości...
STRESZCZENIE
A Najder, D Merecz-Kot,
Relationships between occupational functioning and...
Objectives: Job characteristics and the consequences of everyday stress among radio journalists who are not exposed to traumatic events have not been studied sufficiently before. We aimed at determining the most common job characteristics and their s...
STRESZCZENIE
G Wójcik,
Komentarz do artykułu Kamila Zaworskiego, Roberta...
...
STRESZCZENIE