Białka pstrąga tęczowego jako potencjalne źródło biologicznie aktywnych peptydów

Monika Pliszka 1, Justyna Borawska 1, Monika Świtaj 1, Małgorzata Darewicz 1
1 - Katedra Biochemii Żywności, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
MONZ
2015; 21 (3): 322-327
ICID: 1165361
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie i cel pracy. Bioaktywne peptydy pochodzące z białek żywności mogą pełnić funkcje regulatorów układu sercowo-naczyniowego, nerwowego czy pokarmowego. Do najlepiej znanych bioaktywnych peptydów należą fragmenty białek o właściwościach przeciwnadciśnieniowych, z których większość to inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę I (inhibitory ACE). Celem badań było określenie profilu potencjalnej aktywności biologicznej wybranych białek pstrąga
tęczowego (Oncorhynchus mykiss) przy użyciu narzędzi bioinformatycznych dostępnych w bazie BIOPEP.
Materiał i metody. Sekwencje aminokwasowe 7 białek pochodzących z tkanki mięśniowej pstrąga pobrano z bazy danych UniProt. Dla każdej z wybranych sekwencji wyznaczono częstotliwość występowania biologicznie aktywnych fragmentów (parametr A) oraz potencjalną aktywność biologiczną (parametr B) białek. Następnie przeprowadzono symulowaną proteolizę in silico z wykorzystaniem 6 enzymów proteolitycznych.
Wyniki. Największą liczbę sekwencji biopeptydów (1999) zidentyfikowano w kolagenie pstrąga, w tym najwięcej fragmentów o aktywności inhibitora ACE. Białko to charakteryzowało się największą wartością parametrów A (0,7316) i B (0,1651) dla peptydów o aktywności inhibitora ACE ze wszystkich przebadanych sekwencji. Ficyna i papaina uwalniały największą liczbę bioaktywnych fragmentów z badanych białek pstrąga tęczowego.
Wnioski. Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że kolagen jest najbogatszym źródłem peptydów bioaktywnych z przebadanych sekwencji aminokwasowych białek pstrąga tęczowego. Ficyna i papaina mogą być wykorzystane do produkcji hydrolizatów lub peptydów o potencjalnej aktywności biologicznej z tkanki mięśniowej pstrąga.
DOI: 10.5604/20834543.1165361
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     hydroliza in silico [0 powiązanych rekordów]
     inhibitory ACE [3 powiązanych rekordów]
     bioaktywne peptydy [1 powiązanych rekordów]
     pstrąg tęczowy [1 powiązanych rekordów] 

Related articles

K Świtaj, P Kajfasz,
Cowpox after a cat scratch – case report from Po...
Cowpox in humans is a rare zoonotic disease; its recognition is therefore problematic due to the lack of clinical experience. The differential diagnosis includes other poxvirus infections and also infections with herpesviruses or selected bacteria. T...
STRESZCZENIE
T Golabek, K Socha,
Chromium in urothelial carcinoma of the bladder...
Introduction and objectives. Many epidemiological and experimental studies report a strong role of chemical carcinogens in the etiology of bladder cancer. However, the involvement of heavy metals in tumourigenesis of urothelial carcinoma of th...
STRESZCZENIE
B Telejko, K Kalejta,
The association of bone turnover markers with pro...
Objective. The aim of the study was to assess differences in circulating osteocalcin (OC) and osteoprotegerin (OPG), as well as in their expression in subcutaneous adipose tissue (SAT), visceral adipose tissue (VAT) and placental tissue obtained from...
STRESZCZENIE