Wiedza młodzieży powiatu lubaczowskiego na temat dojrzewania płciowego

Anna Agata Kremska 1, Elżbieta Kraśnianin 1, Bernadeta Kołodziej 1, Romana Wróbel 1, Marzena Majdan 2
1 - Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Rzeszowski
2 - Absolwentka Instytutu Położnictwa i Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Rzeszowski
MONZ
2015; 21 (3): 317-321
ICID: 1165360
Article type: Original article
 
 
Cel pracy. Celem pracy była ocena wiedzy młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na temat okresu dojrzewania, a także przedstawienie zagadnień związanych z rozwojem seksualności w tym czasie.
Materiał i metoda. Badania przeprowadzono w Publicznym Gimnazjum nr 1, Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół w Lubaczowie w województwie podkarpackim. Skierowano 190 kwestionariuszy ankiety do losowo wybranej grupy młodzieży gimnazjalnej oraz ponadgimnazjalnej.
Wyniki. Głównymi źródłami wiedzy na temat seksualności, zmian zachodzących w okresie dojrzewania jest Internet oraz szkoła. Znajomość przebiegu cyklu miesiączkowego potwierdziło 57% uczniów. Zdecydowanie częściej uczniowie liceum, technikum orientują się w prawidłowej terminologii dotyczącej jajeczkowania.
Wnioski. Kobiety potrafią prawidłowo określać pierwszy dzień cyklu miesiączkowego. Uczniowie szkoły zawodowej posiadają najniższy poziom wiedzy na temat jajeczkowania. Gimnazjaliści oraz wychowankowie szkoły zawodowej wykazują najniższy poziom wiedzy na temat dni płodnych kobiety. Internet, literatura oraz szkoła są głównymi źródłami wiedzy młodzieży na temat seksualności oraz zmian zachodzących w okresie dojrzewania.
DOI: 10.5604/20834543.1165360
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     antykoncepcja hormonalna [6 powiązanych rekordów]
     dojrzewanie płciwe [0 powiązanych rekordów]
     owulacja [3 powiązanych rekordów]
     Kremska [0 powiązanych rekordów]



 

Related articles

S Wróbel,
Funkcjona listyczna konc epcja teorii w ujęciu Ta...
...
STRESZCZENIE
P Haller, A Jankowski,
USING LCA METHOD TO DESCRIBE LOGISTIC SYSTEM OF FU...
This paper presents the life cycle of the fuel with the use of LCA. This method is taken from the management theory allows to describe and predict the impact of production processes, transport and use of fuels on the environment. The aim of the study...
STRESZCZENIE
G Greczka, M Wróbel,
Universal Neonatal Hearing Screening Program in Po...
Introduction: The analysis was aimed to summarize the outcomes of Polish Universal Neonatal Hearing Screening Program (PUNHSP). Materials and methods: The analysis comprised the population of children registered in the PUNHSP database between 2003 a...
STRESZCZENIE