Analiza wartości odżywczej i kosztów diety bezglutenowej w porównaniu do standardowej racji pokarmowej

Joanna Myszkowska-Ryciak 1, Anna Harton 1, Danuta Gajewska 1
1 - Katedra Dietetyki SGGW w Warszawie
MONZ
2015; 21 (3): 312-316
ICID: 1165359
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie. Dieta bezglutenowa jest podstawową metodą postępowania terapeutycznego w celiakii. Pacjent, stojąc przed koniecznością wyeliminowania glutenu z diety, teoretycznie może wybierać pomiędzy produktami naturalnie bezglutenowymi lub produktami bezglutenowymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Pomimo dobrej dostępności produktów bezglutenowych wciąż istnieją problemy związane ze zbilansowaniem takiej diety, jak również jej kosztem.
Cel. Celem pracy była ocena zawartości wybranych składników pokarmowych oraz oszacowanie kosztów diety bezglutenowej z wykorzystaniem dostępnych na polskim rynku produktów naturalnie bezglutenowych oraz bezglutenowych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w odniesieniu do diety zwyczajowej.
Materiał i metody. Do analizy wybrano całodzienną modelową rację pokarmową na poziomie 2000 kcal, którą następnie zmodyfikowano pod kątem zamiany produktów zbożowych na produkty naturalnie bezglutenowe oraz bezglutenowe środki spożywcze zgodnie z założeniami diety bezglutenowej. Oceniono zawartość wybranych składników pokarmowych dostarczanych przez produkty zbożowe tradycyjne oraz ich bezglutenowe zamienniki. Analizy kosztów racji pokarmowych dokonano w oparciu o cenniki firm oferujących produkty bezglutenowe oraz uśrednione ceny produktów spożywczych z warszawskich supermarketów.
Wyniki. Wykazano, że koszt bezglutenowej racji pokarmowej przy założeniu wyłącznie zamiany tradycyjnych produktów zbożowych wzrasta o prawie 30%. Przy podobnej ilości energii oraz węglowodanów ogółem, bezglutenowe zamienniki produktów zbożowych wnoszą do racji pokarmowej zdecydowanie mniejszą wartość odżywczą w odniesieniu do białka, żelaza, cynku, magnezu, tiaminy oraz błonnika pokarmowego przy jednoczesnej wyższej zawartości tłuszczu.
Wnioski. Dostępne w handlu produkty bezglutenowe są znacznie droższe od odpowiadających im glutenowych produktów tradycyjnych. Zamiana produktów tradycyjnych na ich bezglutenowe odpowiedniki powoduje istotne obniżenie wartości odżywczej diety.
DOI: 10.5604/20834543.1165359
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     wartość odżywcza [18 powiązanych rekordów]
     dieta bezglutenowa [4 powiązanych rekordów]
     celiakia [47 powiązanych rekordów]
     analiza kosztów [4 powiązanych rekordów] 

Related articles

A Gantner, M Marta Tomaszewska-Pielacha,
 Reformulacje produktów żywnościowych. Pop...
 Zachodzące zmiany w zakresie prowadzonego stylu życia mają niewątpliwy wpływ na powstawanie niekorzystnych zjawisk w obszarze zdrowia publicznego. Przemysł żywnościowy aktywnie uczestniczy w licznych inicjatywach mających na celu zaham...
STRESZCZENIE
E Dłużewska, K Marciniak-Łukasiak,
 Produkcja pieczywa bezglutenowego...
 W artykule scharakteryzowano chorobę trzewną – celiakię i konieczną do stosowania przy tym schorzeniu dietę bezglutenową. Omówiono surowce i produkty spożywcze zawierające gluten oraz surowce bezglutenowe. Przedstawiono wyniki najnow...
STRESZCZENIE
A Kożuch, M Piszczek,
KOSZTY PROFILAKTYKI PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ GASZENI...
Znaczna powierzchnia Regionalnej Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach (RDLP) jest w dużym stopniu narażona na wystąpienie pożaru lasu. Celem badań była analiza kosztów bezpośrednich ochrony lasu przed pożarami oraz nakładów ponoszonyc...
STRESZCZENIE