Popularność stosowania diet redukcyjnych wśród kobiet w wieku 19–39 lat

Olga Kwiatkowska 1, Agata Skop-Lewandowska 1
1 - Zakład Higieny i Dietetyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
MONZ
2015; 21 (3): 307-311
ICID: 1165358
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie. Współczesne kobiety coraz częściej podejmują decyzje o zastosowaniu diety redukcyjnej pozwalającej w krótkim czasie osiągnąć szybką redukcję zbędnych kilogramów. Wiedzę żywieniową na temat specyfiki diet najczęściej czerpią z mediów, sporadycznie zaś korzystają z porady dietetyka lub lekarza. Takie zachowania stanowią niebezpieczeństwo rozwoju negatywnych konsekwencji zdrowotnych.
Cel pracy. Ocena stopnia rozpowszechnienia oraz postaw młodych kobiet w zakresie stosowania diet redukcyjnych.
Materiał i metody. Badaniami objęto 105 kobiet w wieku 19–39 lat z terenu Krakowa i Warszawy. Badaną populację podzielono na dwie grupy: grupa I – 66 kobiet niestosujących diety redukcyjnej (63%), grupa II- 39 kobiet, które stosowały (obecnie lub w przeszłości) dietę redukcyjną (37%).
Wyniki. Kobiety stosujące diety redukcyjne stanowiły 37% badanej populacji. Ponad 80% ankietowanych z obu grup twierdziło, iż obecnie istnieje duża presja społeczna związana z posiadaniem szczupłej sylwetki. Najczęściej stosowanymi dietami: dieta Dukana (41.7%), kopenhaska (22.2%), Kwaśniewskiego (16.7%) oraz diety monoskładnikowe (13.9%). Tylko 13.9% kobiet stosujących dietę redukcyjną korzystało z pomocy dietetyka. Stosowanie diet często (58.3%) kończyło się wystąpieniem efektu „jo-jo”.
Wnioski. Kobiety stosujące diety redukcyjne cechowała niższa samoocena, niezadawalająca ocena własnego ciała oraz większa chęć wprowadzenia zmian we własnym wyglądzie w porównaniu z kobietami niestosującymi diet. Znaczna część kobiet (38.46%) z grupy II zdecydowana była stosować szkodliwą dla zdrowia dietę zapewniającą szybką redukcję masy ciała.
DOI: 10.5604/20834543.1165358
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     młode kobiety [2 powiązanych rekordów]
     popularność diet redukcyjnych [0 powiązanych rekordów]
     alternatywna dieta redukcyjna [0 powiązanych rekordów] 

Related articles

E Kolarzyk,  Skop-Lewandowska,
Dietary intake of antioxidants and fats in the con...
Abstract Introduction. Some literature data indicate that the proper intake of exogenic antioxidants from food and the proper intake of fats can offer significant protection against coronary heart disease. Objectives. The estimation...
STRESZCZENIE
J Kwiatkowska, I Matławska,
Turnera diffusa Willd. ex Schult. jako roślina le...
 ...
STRESZCZENIE
W Jóźwiak, A Kwiatkowska,
PIĘTNO A OBRAZ SIEBIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚC...
Celem badania było określenie, jak osoby z niepełnosprawnością ruchową postrzegają siebie oraz czy w obrazie własnej osoby zawierają się stereotypy społeczne dotyczące osób z niepełnosprawnościami. W badaniu wzięło udział 16 osób (...
STRESZCZENIE