Zachowania zdrowotne i miejsce zdrowia w hierarchii wartości młodzieży

Sebastian Wagner 1, Mariola Banaszkiewicz 2, Anna Andruszkiewicz 1, Agnieszka Strahl 1, Adrian Miler 3, Alodna Kubica 1
1 - Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum, Katedra i Zakład Promocji Zdrowia, Toruń
2 - Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum, Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek, Toruń
3 - Centrum Medyczne Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, Osielsko
MONZ
2015; 21 (3): 278-281
ICID: 1165353
Article type: Review article
 
 
Wprowadzenie. Zdrowie należy pojmować jako jedną z największych wartości w życiu każdego człowieka. Jednocześnie w procesie kształcenia młodzieży temu tematowi poświęca się relatywnie niewiele uwagi.
Cel pracy. Niniejsze opracowanie jest wprowadzeniem w problematykę edukacji zdrowotnej młodzieży. Wiedza młodzieży na temat zdrowia i jego znaczenia w życiu jest często niewystarczająca, dlatego też powinna ona być aktywnie wspierana przez system edukacji zdrowotnej. Zachowania zdrowotne oraz zdrowy styl życia powinny stać się ważnym elementem hierarchii wartości wyznawanych przez młodzież, ponieważ tym samym zostaną stworzone podwaliny dla kontynuowania dbałości o zdrowie w życiu dorosłym.
Skrócony opis stanu wiedzy. Zachowania zdrowotne są jednym z najważniejszych czynników determinujących stan zdrowia człowieka. Aktywność ruchowa i odpowiednio zbilansowana dieta stanowią podstawę prawidłowego rozwoju młodzieży. Aktualne wyniki działań zmierzających do poprawy stanu zdrowia młodzieży nie są zadowalające, stąd konieczność pogłębionej analizy opartej na samoocenie zdrowia oraz dobrego samopoczucia.
podsumowanie. Zachowania prozdrowotne są wykładnikami postaw wobec zdrowia, które wynikają z przyjętych przez jednostki wartości, dlatego też wskazuje się na potrzebę doradzania, wspierania oraz pomocy ludziom młodym w ich kształtowaniu.
DOI: 10.5604/20834543.1165353
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     zdrowy styl życia [4 powiązanych rekordów] 

Related articles

G Gebuza, M Szewczyk,
 Ocena czynności serca płodu w III trymest...
 ...
STRESZCZENIE
S Dudko, P Kosior,
Factors Influencing Treatment of Proximal Femoral ...
Background. Orthopaedics and traumatology departments are dominated by patients with proximal femoral fractures, who represent 20-30% of all patients treated there. The aim of this study was identification and evaluation of factors influencing...
STRESZCZENIE
K Smolińska, M Banasiuk,
Gastrointestinal motility disorders in patients wi...
Anorexia nervosa is a disease carrying havoc on many levels of the body functioning. The presence of numerous somatic complications as a consequence of starvation is an important part of the clinical picture of this disease. Symptoms of the gastroint...
STRESZCZENIE