Dostępność i ograniczenia w stosowaniu leczenia biologicznego w Polsce

Oliwia Bachanek 1, Jakub Mitura 1, Jakub Pawlikowski 2
1 - Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Etyki i Filozofii Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2 - Zakład Etyki i Filozofii Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
MONZ
2015; 21 (3): 266-271
ICID: 1165351
Article type: Review article
 
 
Wprowadzenie. Leki biologiczne to substancje pochodzenia naturalnego oraz produkowane metodami inżynierii genetycznej. Te obiecujące farmaceutyki są coraz powszechniej stosowane na świecie, jednak w Polsce wciąż istnieje wiele barier utrudniających ich rozpowszechnienie.
Cel pracy. Celem pracy jest zwrócenie uwagi środowiska medycznego na aktualną sytuację leków biologicznych na polskim rynku farmaceutycznym i skłonienie do refleksji nad problemami związanymi z ograniczeniami narzuconymi przez sytuację finansową w krajowej służbie zdrowia.
Skrócony opis stanu wiedzy. Cena leków biologicznych jest na tyle wysoka, że nie są one dostępne dla przeciętnego polskiego pacjenta. Obecnie z leków tych korzysta jedynie 1% potrzebujących. Pomimo to rzadko są one uwzględniane na listach leków refundowanych. Ponadto wytyczne programów lekowych dotyczące nie tylko kwalifikacji, ale także kontynuacji leczenia, nie zawsze odpowiadają realiom klinicznym. Nadzieją na poprawę sytuacji stało się pojawienie się na rynku leków biopodobnych, jednakże ich stosowanie budzi wiele kontrowersji natury zarówno medycznej, jak i etycznej.
Podsumowanie. Istotne jest, aby podmioty ustalające zasady dostępności i finansowania terapii biologicznej dostrzegły, że dzięki skutecznemu leczeniu zwiększy się produktywność osób chorych. W przypadku braku odpowiedniego leczenia rośnie bowiem absencja chorobowa, przybywa osób niepełnosprawnych i kandydujących do otrzymywania należnych im świadczeń finansowych. Należy też pamiętać, że leczenia biologicznego wymagają nie tylko osoby dorosłe, ale również dzieci, a przy obecnym niżu demograficznym jeszcze bardziej istotna wydaje się trafna terapia, pozwalająca na przyszłą aktywizację zawodową najmłodszych pacjentów.
DOI: 10.5604/20834543.1165351
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     leki biopodobne [0 powiązanych rekordów]
     reumatologia [2 powiązanych rekordów] 

Related articles

T Bachanek, B Hendzel,
Prevalence of dental erosion among 18-year-old ado...
Introduction and objective. Recent epidemiological studies have shown an association between dental erosion occurrence and changes in lifestyle and dietary habits in both developed and developing countries, and now affects different regions of...
STRESZCZENIE
P Molewski, J Bachanek,
Relikty przebiegu sieci drożnej bliskich przedmie...
W artykule przedstawiono badania, których celem była identyfikacja reliktów przebiegu sieci drożnej przedmieść Torunia z końca XVIII wieku we współczesnym układzie ulic miasta, na podstawie analizy GIS (Systemy Informacji Geograficznej) ...
STRESZCZENIE
T Bachanek, R Ogonovsky,
  The condition of mineralized tooth tis...
 ...
STRESZCZENIE