Zespół odpychania – rola koncepcji Bobath

Adrian Miler 1
1 - Centrum Neurorehabilitacji Oddział Rehabilitacji Osielsko k.Bydgoszczy
MONZ
2015; 21 (3): 250-253
ICID: 1165348
Article type: Review article
 
 
Zespół odpychania jest opisywany jako częste, ale niezbyt dobrze znane zaburzenie postawy ciała charakteryzowane przez wychylenie w stronę przeciwną do uszkodzonej półkuli mózgu oraz aktywny opór pacjenta na zewnętrzne działania mające na celu przywrócenie mu rzeczywistej pozycji pionowej. Zespół odpychania występuje częściej u chorych z przebytym incydentem naczyniowym mózgu. Został po raz pierwszy opisany przez Patricię M. Davies (starszego seniora instruktora IBITA) w 1985 roku. Terapia według koncepcji Bobath powinna obejmować nie tylko specjalne ćwiczenia, ale też używanie wizualnych przedmiotów jako punktów odniesienia. Podstawowym celem usprawniania jest wykształcenie właściwego mechanizmu odruchu postawy. Istotą takiego działania jest usuwanie przeszkód blokujących realizację prawidłowych wzorów posturalnych i motorycznych oraz dostarczenie prawidłowych doświadczeń sensomotorycznych. Terapia ta jest procesem długotrwałym, wymagającym cierpliwości i indywidualnego dopasowania do poszczególnych chorych, zależnie od deficytu motorycznego i poznawczego.
DOI: 10.5604/20834543.1165348
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     udary mózgu [1 powiązanych rekordów]
     rehabilitacja [219 powiązanych rekordów]
     Zespół Pushera [0 powiązanych rekordów]
     metoda Bobath [2 powiązanych rekordów] 

Related articles

M Łuczak, M Milanowski,
Professional Activities of Professor Kazimiera Mil...
Professor Kazimiera Milanowska is a rehabilitation physician and academic scholar of international renown. She has extensive expert knowledge and scientific achievements in the fields of medical rehabilitation and physical culture sciences. The aim o...
STRESZCZENIE
K Biel-Ziółek,
Wieloaspektowa rehabilitacja jako szansa poprawy j...
Rehabilitacja to długotrwały proces, zmierzający do lepszego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w rodzinie oraz społeczeństwie. Ma ona za zadanie przygotowanie ich do podejmowania aktywności społecznej i zawodowej. Pomaga pogodzić ...
STRESZCZENIE
N Wyrzykowska,
Rehabilitacja po implantacji protezy onkologicznej...
Mięsaki kości należą do grupy rzadkich nowotworów złośliwych. W większości przypadków ich histogeneza nie jest znana. W Polsce notuje się około 60–100 zachorowań rocznie na osteosarcomę (2–3 na 1 milion), która dotyka przeważnie o...
STRESZCZENIE