Czynniki ryzyka wystąpienia niskiej urodzeniowej masy ciała (LBW) dziecka – regresja logistyczna

Ewa Wójtowicz 1, Barbara Duda-Biernacka 1
1 - Zakład Anatomii i Antropologii, Katedra Nauk Przyrodniczych, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
MONZ
2015; 21 (3): 244-249
ICID: 1165347
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie. Wśród wskaźników oceniających stan biologiczny społeczeństwa wymieniane są wartości urodzeniowej masy ciała i procentowy udział noworodków urodzonych z masą ciała < 2500g (Low Birth Weight, LBW).
Cel. Celem pracy była próba oceny prawdopodobieństwa wystąpienia małej urodzeniowej masy ciała wśród noworodków w zależności od czynników ryzyka, z wykorzystaniem regresji logistycznej.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono w latach 1999–2007 w grupie 3071 zdrowych i sprawnych fizycznie studentów i studentek (oraz ich matek) pierwszego roku studiów dziennych Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. Dane pochodzą z dokumentacji medycznej (badania retrospektywne) oraz autorskiej ankiety.
Wyniki. Prawdopodobieństwo wystąpienia niskiej urodzeniowej masy ciała jest istotnie powiązane ze skróceniem czasu trwania ciąży (OR=2) i paleniem tytoniu przez matkę w czasie ciąży (OR=0,36)(tab.5). Utworzony model regresji logistycznej przyjmuje postać (tab.5): Logit P=-25,57+1 . x1 (czas trwania ciąży) -1,02 . x2 (palenie tytoniu przez matkę w czasie ciąży).
Wnioski. Należy zwrócić szczególną uwagę na profilaktykę LBW, w tym na kształtowanie zachowań prozdrowotnych, propagowanie wiedzy na temat przyczyn LBW i zdrowotnych konsekwencji LBW. Metoda regresji logistycznej doskonale nadaje się do oszacowania prawdopodobieństwa wystąpienia LBW.
DOI: 10.5604/20834543.1165347
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     regresja logistyczna [5 powiązanych rekordów]
     wykształcenie matki [0 powiązanych rekordów]
     wiek kalendarzowy matki [0 powiązanych rekordów]
     wiek płodowy [1 powiązanych rekordów]
     palenie tytoniu w czasie ciąży [0 powiązanych rekordów]
     niska urodzeniowa masa ciała [1 powiązanych rekordów]
     niska urodzeniowa masa ciała, palenie tytoniu w czasie ciąży, wiek płodowy, wiek kalendarzowy matki, wykształcenie matki, regresja logistyczna [0 powiązanych rekordów] 

Related articles

P Wójtowicz, I Zimoch,
Zasady budowy i kalibracji złożonego modelu hydr...
W artykule zaprezentowano podstawowe założenia oraz prawidła budowy zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego proces zarządzania przedsiębiorstwami wodociągowymi o zróżnicowanej wielkości. Przedstawiono przykład aplikacji syste...
STRESZCZENIE
M Zawistowski, S Wójtowicz,
  IMPLEMENTACJA ALGORYTMU STEROWANIA ROZMYTEG...
 Ze względu na swoje nieliniowe charakterystyki prądu I i napięcia U, elektrownia fotowoltaiczna powinna być wyposażona w algorytm śledzenia maksymalnego punktu wydajności. Pozwala to na uzyskiwanie maksymalnych wartości energii w szerok...
STRESZCZENIE
D Wójtowicz, M Kubińska,
 Ocena pozycji siedzącej u niemowląt...
Wstęp. Diagnostyka funkcjonalna niemowląt stanowi ogromne wyzwanie dla lekarzy pediatrii, neurologii dziecięcej oraz fizjoterapeutów. W pracy oceniano pozycję siedzącą przy wykorzystaniu stanowiska podoskopowego PodoBaby przeznaczonego do diag...
STRESZCZENIE