Niecharakterystyczny ból imitujący lewostronną rwę kulszową – opis przypadku

Gustaw Wójcik 1, Jolanta Piskorz 2
1 - 1. Zakład Balneoterapii, Katedra Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; 2. Zakład Diagnostyki Obrazowej, Wojewódzki Szpital im Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
2 - 3. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wojewódzki Szpital im Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ; 4. Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Neurologicznej, Katedra Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
MONZ
2015; 21 (3): 240-243
ICID: 1165346
Article type: Case report
 
 
Najczęstszą przyczyną bólu pleców są zmiany przeciążeniowe kręgosłupa przebiegające z powstaniem przepukliny krążka międzykręgowego. Zazwyczaj zmiany te dotyczą odcinka lędźwiowego kręgosłupa, którego ruchomość jest największa. Nie stwarzają one problemów z rozpoznaniem choroby. Objawy zgłaszane przez pacjentów wydają się na tyle pospolite, że diagnoza może zostać postawiona już na podstawie badania podmiotowego. Częstość występowania dyskopatii też jest na tyle duża, że pomyłki zdarzają się dość rzadko. Wdrożenie leczenia zachowawczego powinno przynosić ulgę w cierpieniu i poprawę stanu zdrowia chorego, jednak, gdy takie postępowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, należy brać pod uwagę możliwość wystąpienia bólu w obrębie pleców o innej etiologii niż dyskopatia. W tym celu należy przeprowadzić dokładne badanie przedmiotowe. Jednak i w tym przypadku objawy mogą być na tyle niecharakterystyczne, że celowe będzie poszerzenie diagnostyki o badania obrazowe. Jedną z możliwych przyczyn, które mogą dawać podobne do dyskopatii lędźwiowej objawy, jest kamica moczowa.
Celem tego artykułu jest zwrócenie uwagi na konieczność aktualizacji wiedzy w zakresie różnicowania bólów występujących w okolicy lędźwiowej.
DOI: 10.5604/20834543.1165346
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     kamica moczowa [2 powiązanych rekordów]
     zespoły bólowe kręgosłupa lędźwiowego [3 powiązanych rekordów]
     Rwa kulszowa [4 powiązanych rekordów] 

Related articles

 Piskorz, W Olejniczak,
Solitary fibrous tumor – samotny guz włóknisty...
Niedrożność mechaniczna jelita grubego w przebiegu samotnego guza włóknistego – ang. solitary fibrous tumor (SFT) – jest rzadką jednostką chorobową. SFT należy do grupy nowotworów mezenchymalnych. Najczęściej nowotwór lokalizuje si...
STRESZCZENIE
A Najder, D Merecz-Kot,
Relationships between occupational functioning and...
Objectives: Job characteristics and the consequences of everyday stress among radio journalists who are not exposed to traumatic events have not been studied sufficiently before. We aimed at determining the most common job characteristics and their s...
STRESZCZENIE
Z Zdrojewicz, M Adamek,
Wpływ kwasów tłuszczowych (omega) zawartych w r...
...
STRESZCZENIE