Epidemiologiczna ocena zachorowalności i umieralności na raka piersi w województwie lubelskim w latach 2000–2011 , z uwzględnieniem uczestnictwa w skriningu

Paweł Kalinowski 1, Urszula Bojakowska 2
1 - Samodzielna Pracownia Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2 - Studium Doktoranckie przy Samodzielnej Pracowni Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Studenckie Koło Naukowe przy Samodzielnej Pracowni Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
MONZ
2015; 21 (3): 235-239
ICID: 1165345
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie. Rak piersi stanowi jeden z głównych problemów zdrowotnych kobiet w Polsce. Analiza rozkładu zachorowań i zgonów spowodowanych rakiem piersi pokazuje duże zróżnicowanie między województwami.
Cel pracy. Celem pracy była analiza zachorowalności i umieralności na raka piersi w województwie lubelskim, z uwzględnieniem uczestnictwa w skriningu.
Materiał i metoda. Materiałem wykorzystanym do analiz były dane dotyczące zarejestrowanych zachorowań i zgonów z powodu nowotworów piersi pochodzące z Krajowego Rejestru Nowotworów z lat 2000–2011 oraz dane dotyczące objęcia Populacyjnym Programem Wczesnego Wykrywania Raka Piersi kobiet w wieku 50–69 lat w województwie lubelskim, uzyskane na podstawie raportu z Systemu Informatycznego Monitorowania Profilaktyki obejmującego lata 2007–2013.
Wyniki. W ciągu 10 lat obserwacji w województwie lubelskim liczba nowo rejestrowanych zachorowań w ciągu roku zwiększyła się o ponad 300 przypadków. W analizowanym okresie standaryzowany współczynnik zapadalności wzrósł z 33,65/100 tys. w 2000 roku do 43,69/100 tys. w 2011 roku. W województwie lubelskim w 2000 roku rak piersi stanowił główną przyczynę zgonów spowodowanych chorobami nowotworowymi, a w 2011 roku był drugim najczęstszym nowotworem złośliwym w tym regionie. Analiza uczestnictwa w zorganizowanym skriningu pokazuje, że w 2007 roku odsetek kobiet zbadanych w ramach programu wynosił 33,5%, a w 2013 procent objęcia wzrósł do 47,36%.
Wnioski. W latach 2000–2011 obserwuje się w województwie lubelskim wzrost zapadalności na raka piersi i utrzymującą się na stałym poziomie umieralność, co niewątpliwie pozostaje w związku ze wzrostu skuteczności Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.
DOI: 10.5604/20834543.1165345
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     deaths [12 powiązanych rekordów]
     cases [9 powiązanych rekordów]
     cancer screning [1 powiązanych rekordów]
     breast cancer [900 powiązanych rekordów] 

Related articles

A Azamian Jazi, B Ghasemi Mobarekeh,
Effect of 12 weeks of selected Pilates exercise tr...
Background and Aim: A low level of adiponectin have a great effect on the breast cancer incidence and increase in adiponectin after a period of exercise training may be associated with changes in insulin resistance. Therefore, the present study aimed...
STRESZCZENIE
S Bhupathi , M Taranikanti,
 ...
 ...
STRESZCZENIE
A Nowicki, K Rusak,
Knowledge about prevention, risk factors and treat...
Objective. The assessment of knowledge about prevention and risk factors of women with diagnosed breast cancer. Material and methods. The study involved 100 women aged from 28 to 82 years (median 56.2 years) who were treated at the Oncology Center i...
STRESZCZENIE