ZNAJOMOŚĆ CZYNNIKÓW RYZYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA W SUBPOPULACJI W WIEKU POPRODUKCYJNYM

Irena Maniecka-Bryła 1, Ilona Bigos 2, Marek Bryła 3
1 - Z Zakładu Epidemiologii i Biostatystyki Katedra Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2 - Z Wydziału Ratownictwa Medycznego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
3 - Z Zakładu Epidemiologii i Biostatystyki Katedra Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
MONZ
2009; 15 (2): 311-323
ICID: 1161576
Article type: Original article
 
 
Celem pracy jest ocena znajomości czynników ryzyka chorób układu krążenia w wybranej próbie subpopulacji wieku poprodukcyjnego zamieszkującej w dużym mieście. Wiedza na temat czynników ryzyka osób starszych wpływa korzystnie na wybór przez nich prozdrowotnych zachowań, a w konsekwencji na długość życia.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     wiedza o czynnikach ryzyka [0 powiązanych rekordów]
     ludzie starsi [9 powiązanych rekordów]
     Łódź [12 powiązanych rekordów] 

Related articles

M Bryła, I Maniecka-Bryła,
Years of life lost of inhabitants of rural areas i...
Introduction. External causes of death are the third most common causes of death, after cardiovascular diseases and malignant neoplasms, in inhabitants of Poland. External causes of death pose the greatest threat to people aged 5–44, which r...
STRESZCZENIE
J Bryła, A Martowicz,
Projekt i budowa członu wykonawczego wyświetlacz...
Celem artykułu jest przybliżenie problematyki obecnie dostępnych komercyjnych elektronicznych wyświetlaczy alfabetu Braille’a oraz próba odpowiedzi na pytanie o możliwość wykonania urządzenia o lepszych parametrach w oparciu o stosunkowo n...
STRESZCZENIE
P Paciej, I Maniecka-Bryła,
Zespół niespokojnych nóg a ryzyko sercowo-nacz...
Wprowadzenie i cel pracy. Zespół niespokojnych nóg (ang. restless legs syndrome, RLS) to choroba neurologiczna polegająca na obecności nieprzyjemnych wrażeń czuciowych w obrębie kończyn dolnych i w konsekwencji na niepohamowanej potrz...
STRESZCZENIE