KORZYSTANIE Z PRYWATNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE - MOTYWACJA I ZADOWOLENIE

Iwona Bojar 1, Alfred Owoc 2, Jakub Owoc 3, Adrianna Pawełczak-Barszczowska 4
1 - Z Krajowego Obserwatorium Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracowników Rolnictwa Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie
2 - . Z Lubuskiej WyŜszej Szkoły Zdrowia Publicznego w Zielonej Górze
3 - Polska Izba Ubezpieczeń
4 - ZENTIVA PL
MONZ
2009; 15 (2): 295-310
ICID: 1161574
Article type: Original article
 
 
W artykule przedstawiono wyniki badań 711 osób na temat głównych czynników decydujących o korzystaniu przez nich z prywatnej opieki zdrowotnej
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     prywatna opieka zdrowotna [1 powiązanych rekordów]
     pacjenci, [0 powiązanych rekordów]
     motywy korzystania [0 powiązanych rekordów] 

Related articles

K Plagens-Rotman , K Chmaj-Wierzchowska ,
 Modifiable lifestyle factors and ovar...
 ...
STRESZCZENIE
W Szot, J Zając,
Cardiac rehabilitation: a good measure to improve ...
Cardiac Syndrome X (CSX) was considered a stable coronary syndrome, yet due to its nature, CSX symptoms often have a great impact on patients’ Quality of Life (QoL). According to ESC 2013 stable coronary artery disease criteria, CSX was replaced by...
STRESZCZENIE
M Kamińska, T Ciszewski,
Life quality of women with breast cancer after mas...
Introduction. Breast cancer is the most frequent malignant neoplasm in women. The evaluation of the quality of life has become a treatment parameter as important as survival. Objective. The aim of the study was evaluation of the qua...
STRESZCZENIE