STAN KADRY LEKARSKIEJ JAKO ISTOTNY PROBLEM SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE

Leszek Wdowiak 1, Irena Woźnica 2, Lucyna Kapka 3, Sławomir Ćwikła 2
1 - Z Krajowego Obserwatorium Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracowników Rolnictwa Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie; Z Katedry Zdrowia Publicznego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
2 - Z Krajowego Obserwatorium Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracowników Rolnictwa Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie
3 - Z Katedry Zdrowia Publicznego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie; Z Samodzielnej Pracowni Biologii Molekularnej Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie
MONZ
2009; 15 (2): 283-294
ICID: 1161572
Article type: Original article
 
 
W pracy przedstawiono dane dotyczące kadry lekarskiej w Polsce w aspekcie jej liczebności, wieku, płci, aktywności zawodowej i problemu migracji, a także wartości niektórych wskaźników dotyczących polskich lekarzy na tle krajów europejskich.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     kadra lekarska [1 powiązanych rekordów]
     system opieki zdrowotnej [7 powiązanych rekordów]
     aktywność zawodowa lekarzy [0 powiązanych rekordów]
     migracja lekarzy [0 powiązanych rekordów] 

Related articles

A Woźnica,
Ftalan dietylu. Oznaczanie w powietrzu na stano...
Ftalan dietylu (DEP) jest estrem kwasu ftalowego i etanolu. To bezbarwna, oleista ciecz. Substancja ta znalazła zastosowanie w przemyśle jako rozpuszczalnik octanu celulozy i nitrocelulozy oraz plastyfikator tworzyw sztucznych. Jest dodawany do lak...
STRESZCZENIE
J Kowalska, A Woźnica,
Kwas nadoctowy. Oznaczanie w powietrzu na stanowis...
Kwas nadoctowy (PAA) jest bezbarwną cieczą. Najczęściej występuje w postaci mieszaniny, w której pozostaje w stanie równowagi chemicznej z nadtlenkiem wodoru i kwasem octowym. Kwas nadoctowy jest powszechnie stosowany jako substancja: wybiela...
STRESZCZENIE
E Dzbuk, G Bakalczuk,
Wiedza w zakresie karmienia piersią wśród kobie...
Cel pracy. Celem pracy było zbadanie stanu wiedzy kobiet po porodzie na temat karmienia naturalnego. Materiał i metodyka. W badaniu wzięło udział 300 kobiet po porodzie w wieku od 18 do 41 lat. Narzędziem badawczym był autors...
STRESZCZENIE