KARDIOPROTEKCYJNE DZIAŁANIE NIEZBĘDNYCH NIENASYCONYCH KWASÓW TŁUSZCZOWYCH

Jolanta Michałowska 1, Rafał Bobiński 1
1 - Z Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
MONZ
2009; 15 (2): 237-246
ICID: 1161553
Article type: Review article
 
 
Praca omawia rolę kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6 w profilaktyce chorób układu krążenia. Zawarto w niej podstawowe informacje o metabolizmie tych związków oraz ich wpływie na metabolizm ogólnoustrojowy, z uwzględnieniem układów regulujących ciśnienie krwi, układu krzepnięcia, a także – ich działaniu przeciwzapalnym.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     kwasy tłuszczowe omega-3 [2 powiązanych rekordów]
     kwasy tłuszczowe omega-6 [1 powiązanych rekordów] 

Related articles

M Kaźmierczak, I Kubiak,
Czynniki determinujące akceptację choroby przez ...
Cel pracy. Ocena stopnia akceptacji choroby u kobiet leczonych z powodu zmian patologicznych szyjki macicy oraz ustalenie, czy istnieje związek zmiennych socjodemograficznych z poziomem akceptacji. Materiał i metody. Do badania w...
STRESZCZENIE