STAN KLIMATU AKUSTYCZNEGO W POLSCE, OCHRONA PRZED HAŁASEM ŚRODOWISKOWYM

Leszek Solecki 1
1 - Z Zakładu Szkodliwości Fizycznych Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie
MONZ
2009; 15 (2): 229-236
ICID: 1161549
Article type: Review article
 
 
Praca przedstawia stan oszacowanego zagrożenia ludności w Polsce hałasem zewnętrznym, w zależności od pory dobowej (dzienna i nocna) oraz pięciu rodzajów hałasu (uliczny, osiedlowy, lotniczy, kolejowy i przemysłowy). Praca zawiera również sposoby ochrony środowiska przed hałasem.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     klimat akustyczny [2 powiązanych rekordów]
     hałas środowiskowy [0 powiązanych rekordów]
     hałas uliczny [0 powiązanych rekordów]
     hałas kolejowy [0 powiązanych rekordów] 

Related articles

M Solecki, G Wallner,
What’s new about symptomatic reflux disease...
...
STRESZCZENIE
D Smoliński, L Solecki,
Związek warunków pracy z produktywnością stano...
W artykule tym omówiono temat powiązań warunków pracy, a zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa jej wykonywania i produktywności pracowników. W celu wykazania istnienia tego związku opracowano opisywaną w tekście metodę, umożliwiającą ...
STRESZCZENIE
D Smoliński, L Solecki,
Mierniki stanu bezpieczeństwa i higieny pracy na ...
Wprowadzenie i cel pracy. Monitorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy należy do jednego z podstawowych obowiązków pracodawców. Mimo tego tylko niewielka liczba pracodawców widzi potrzebę stałego i aktywnego analizowania bezpieczeństwa i h...
STRESZCZENIE