ŚRODOWISKOWA EKSPOZYCJA NA OŁÓW JAKO PROBLEM ZDROWOTNY

Lucyna Kapka 1, Leszek Wdowiak 2, Irena Woźnica 3, Katarzyna Perzyło 4, Jerzy Kwapuliński 5
1 - Z Samodzielnej Pracowni Biologii Molekularnej Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie; Z Katedry Zdrowia Publicznego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
2 - Z Katedry Zdrowia Publicznego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie; Z Krajowego Obserwatorium Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracowników Rolnictwa
3 - Z Krajowego Obserwatorium Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracowników Rolnictwa
4 - Ze studenckiego Kola Naukowego przy Klinice Pneumatologii, Onkologii i Alergologii UM w Lublinie
5 - Z Katedry i Zakładu Toksykologii Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
MONZ
2009; 15 (2): 219-228
ICID: 1161546
Article type: Review article
 
 
W pracy omówiono negatywne skutki zdrowotne środowiskowej ekspozycji na ołów, ze szczególnym uwzględnieniem populacji wieku rozwojowego. Przedstawiono także mechanizmy metabolizmu ołowiu i jego potencjalnych właściwości kancerogennych.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     dzieci [797 powiązanych rekordów]
     ekspozycja środowiskowa [2 powiązanych rekordów]
     ołów [19 powiązanych rekordów] 

Related articles

A Genowska, B Goworko - Składanek,
Społeczno-ekonomiczne warunki bytowe dzieci w Pol...
Wprowadzenie. Ubóstwo dzieci jest zjawiskiem wielowymiarowym, kumulującym wiele niekorzystnych czynników, sprzyjającym występowaniu ryzyka zdrowotnego i niskich osiągnięć edukacyjnych. Walka z ubóstwem jest prowadzona nie tylko w wymi...
STRESZCZENIE
M Kaczor, M Skalski,
Prevalence and consequences of insomnia in pediatr...
Insomnia presents an increasing and significant health issue in paediatric population. As the problem had grown over past decade, it became recognised by the specialists dealing with children and adolescents. In a recent study American Academy of Chi...
STRESZCZENIE
P Kaczor-Szkodny, C Horoch,
Aktywność fizyczna i formy spędzania czasu woln...
Wprowadzenie. Aktywność fizyczna stanowi bardzo ważny element w życiu człowieka. W okresie dorastania pozwala prawidłowo kształtować szeroko rozumiane postawy dzieci i młodzieży oraz wpływa na prawidłowy rozwój psychomotoryczny. P...
STRESZCZENIE