GORĄCZKA Q W POLSCE - POMIJANE ZAGROŻENIE (ARTYKUŁ DYSKUSYJNY)

Józef Piotr Knap 1
1 - Z Zakładu Higieny i Parazytologii Środowiska Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie; Doradca Głównego Inspektora Sanitarnego
MONZ
2009; 15 (2): 202-217
ICID: 1161542
Article type: Letter/Correspondence
 
 
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     leczenie i zwalczanie [0 powiązanych rekordów]
     diagnostyka [413 powiązanych rekordów]
     występowanie w Polsce [0 powiązanych rekordów]
     gorączka Q [1 powiązanych rekordów] 

Related articles

P Lampe, A Grabarczyk,
Teoria a realia diagnostyki raka trzustki...
Pomimo zwiększenia dostępności i poprawy jakości diagnostyki, wprowadzenia no- wych technik diagnostycznych i ulepszenia już istniejących, nadal rak trzustki rozpoznawa- ny jest zbyt późno, do leczenia najczęściej zgłaszają się chorzy ...
STRESZCZENIE
E Marcinowska-Suchowierska, P Głuszko,
Leczenie farmakologiczne osteoporozy w Polsce – ...
Problemem klinicznym osteoporozy są złamania. Celem diagnostyki jest identyfikacja osób, które są nim zagrożone i wymagają leczenia. Celem leczenia farmakologicznego jest zapobieganie złamaniom kości: pierwszemu u osób, które nie doznał...
STRESZCZENIE
 KONIECZNY,
ANALIZA DRGAŃ NADWOZIA POJAZDU Z ELIMINACJĄ WPŁ...
W artykule przedstawiano wyniki pomiarów drgań wybranych elementów pojazdu w czasie testu drganiowego przeprowadzonego na stanowisku z harmonicznym wymuszeniem kinematycznym. Przedstawiono wyniki badań przeprowadzone dla samochodu przy zastąpie...
STRESZCZENIE