ZABURZENIA FUNKCJI POZNAWCZYCH W CUKRZYCY

Marek Derkacz 1, Iwona Chmiel-Perzyńska 2, Krzysztof Marczewski 3
1 - Z Kliniki Endokrynologii UM w Lublinie
2 - Z Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej UM w Lublinie
3 - Z Oddziału Nefrologii, Endokrynologii, Chorób Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych ze stacją dializ SPSW im Papieża Jana Pawła II w Zamościu
MONZ
2009; 15 (2): 191-201
ICID: 1161535
Article type: Review article
 
 
Cukrzyca jest chorobą wymagającą od pacjenta ścisłego stosowania się do zaleceń lekarskich, przestrzegania właściwej diety, niekiedy korygowania dawek leków. Niezaburzone funkcje poznawcze umożliwiają prowadzenie właściwego leczenia oraz pozwalają na opóźnienie lub uniknięcie wystąpienia groźnych dla życia powikłań. W przebiegu cukrzycy dochodzi do upośledzenia funkcji kognitywnych, a proces ten wydaje się być ściśle związany z czasem trwania choroby, stopniem kontroli metabolicznej oraz z obecnością przewlekłych powikłań.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     cukrzyca [219 powiązanych rekordów]
     kontrola glikemii [4 powiązanych rekordów]
     encefalopatia cukrzycowa [0 powiązanych rekordów] 

Related articles

Z Marchewka, A Szymczak,
Comorbidities as risk factors of chronic kidney di...
Significant survival prolongation in HIV-infected patients due to effective antiretroviral therapy is connected with increasing prevalence of chronic non-infective diseases in this population, among them chronic kidney disease. The pathogenesis of ki...
STRESZCZENIE
M Sikora-Frąc, A Budaj,
Postępowanie w ostrych zespołach wieńcowych u c...
Choroby układu sercowo-naczyniowego, szczególnie choroba wieńcowa, są główną przyczyną zachorowalności i śmiertelności chorych z cukrzycą typu 2. Powodem tego jest występowanie u osób z cukrzycą typu 2 czynników ryzyka typowych dla ...
STRESZCZENIE
M Warwas, E Żurawska-Płaksej,
Glycated albumin as a marker of glycemia in diabet...
Effective glycemic control is very important to prevent the onset and the progression of chronic complications in diabetic patients. It is known that glycation of various proteins is increased in diabetic patients compared with non-diabetics. Among t...
STRESZCZENIE