WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU GENETYKI KLINICZNEJ NOWOTWORÓW W PRAKTYCE LEKARZA RODZINNEGO

Agnieszka Stembalska 1, Izabela Łaczmańska 1
1 - Z Katedry i Zakładu Genetyki Akademii Medycznej we Wrocławiu
MONZ
2009; 15 (2): 169-179
ICID: 1161463
Article type: Review article
 
 
Rosnąca częstość zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce jest przyczyną zwiększania się grupy pacjentów z chorobami nowotworowymi w praktyce lekarza rodzinnego. Rozpoznanie zespołu dziedzicznej predyspozycji do nowotworów, oparte o wywiad rodzinny i chorobowy (kryteria rodowodowo-kliniczne), ma istotne znaczenie nie tylko dla pacjenta z chorobą nowotworową, ale też dla członków jego rodziny.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     zespoły dziedzicznej predyspozycji do nowotworów [0 powiązanych rekordów]
     porada genetyczna [0 powiązanych rekordów] 

Related articles

M Kaźmierczak, I Kubiak,
Czynniki determinujące akceptację choroby przez ...
Cel pracy. Ocena stopnia akceptacji choroby u kobiet leczonych z powodu zmian patologicznych szyjki macicy oraz ustalenie, czy istnieje związek zmiennych socjodemograficznych z poziomem akceptacji. Materiał i metody. Do badania w...
STRESZCZENIE