OCENA SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ TOKSOKAROZY W ASPEKCIE ZAGROśENIA ZDROWIA LUDZI W POLSCE

Teresa Kłapeć 1, Maria Stroczyńska-Sikorska 2
1 - Z Zakładu Higieny i Parazytologii Środowiska Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
2 - Z Zakładu Higieny i Parazytologii Środowiska Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
MONZ
2009; 15 (1): 45-53
ICID: 1161455
Article type: Review article
 
 
W pracy przedstawiono problematykę toksokarozy, choroby odzwierzęcej wywoływanej przez nicienie pasożytnicze z rodzaju Toxocara. Omówiono stopień skaźenia gleby jajami Toxocara spp. oraz sytuację epidemiologiczną toksokarozy w Polsce.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Toxocara spp. [0 powiązanych rekordów]
     toksokaroza [1 powiązanych rekordów]
     epidemiologia [203 powiązanych rekordów] 

Related articles

M Piwnik, M Podgórski,
INCIDENCE OF LONGBOARDING INJURIES IN POLISH POPUL...
Background. The aim of this study was to characterize epidemiology of sport-related injuries in Polish longboarders. Material and methods. We carried out an internet survey among 119 polish longboarders. We collected data about techniq...
STRESZCZENIE
T Gondek, A Królicka,
The European studies on mortality in schizophrenia...
Introduction. Schizophrenia is a chronic and one of the most severe mental disorders. From many years studies regarding mortality among people suffering from schizophrenia are being conducted as a way of controlling indirectly the effectiveness of m...
STRESZCZENIE
E Osuch-Wójcikiewicz, A Bruzgielewicz,
The multicenter study result of diagnosis and tre...
Introduction The laryngeal cancer is the most frequently diagnose malignancy in head and neck region. The highest morbidity is within male patients in the age range between 50 and 70 years. The multicenter study, coordinated by Otolaryngology Depart...
STRESZCZENIE