PROFILAKTYKA CHORÓB ODTYTONIOWYCH W ŚWIETLE RAPORTU ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI ZDROWIA

Barbara Mackiewicz 1, Anna Góra 2, Marcin Golec 2, Wiesław Dubielisj 3, Jolanta Szymańska 4, Jacek Dutkiewicz 2
1 - Z Kliniki Pneumonologii, Onkologii i Alergologii UM w Lublinie
2 - Z Zakładu Biologicznych Szkodliwości Zawodowych Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie
3 - Z Oddziału Otolaryngologicznego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
4 - Z Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego UM Lublinie
MONZ
2009; 15 (1): 35-44
ICID: 1161451
Article type: Review article
 
 
W pracy przedstawiono znaczenie zdrowotne sześciu ścieżek systemowej walki z paleniem tytoniu na świecie, zalecanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) pod akronimem MPOWER. Omówiono stan realizacji poszczególnych ścieżek w Polsce i na Ukrainie w porównaniu z innymi krajami.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     palenie tytoniu [41 powiązanych rekordów]
     raport WHO [0 powiązanych rekordów]
     Polska [120 powiązanych rekordów]
     Ukraina [20 powiązanych rekordów] 

Related articles

I Koładkiewicz,
Rada nadzorcza w firmach rodzinnych w Polsce – b...
Celem artykułu jest analiza i ocena doświadczeń w zakresie funkcjonowania rad nadzorczych w badanych firmach rodzinnych, w tym określenie czynników decydujących o powołaniu rady, oceny jej przydatności i aktywności oraz oczekiwań związ...
STRESZCZENIE
P Cebula, K Kraszewska,
Rola pomocy społecznej w opiece paliatywnej w Pol...
Opieka paliatywna polega na sprawowaniu całościowej opiekinad pacjentem w terminalnym okresie życia. Dotyczy sfery medycznej, duchowej, psychicznej oraz socjalnej. Podstawową formą wsparcia jest działalność zespołu interdyscyplinarnego, w k...
STRESZCZENIE
M Kuroda , E Kulesza,
Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami w ...
Niniejszy artykuł ma na celu przedstawić tendencje w polityce oświatowej oraz problemy dotyczące edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami poprzez badania porównawcze koncentrujące się na sytuacji Japonii oraz Polski. Omówione zostają: his...
STRESZCZENIE