CZYNNIKI SYTUACYJNE A ZACHOWANIA ZWIĄZANE ZE ZDROWIEM WŚRÓD STUDENTÓW

Monika Binkowska-Bury 1, Grażyna Hejda 2, Paweł Januszewicz 3
1 - Z Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego; Katedra Zdrowia Publicznego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
2 - Z Podkarpackiego Centrum Zdrowia Publicznego w Rzeszowie
3 - Z Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego; Z Instytutu Pielęgniarstwa i PołoŜnictwa Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego
MONZ
2009; 15 (1): 139-151
ICID: 1161449
Article type: Original article
 
 
W pracy omówiono zachowania zdrowotne studentów w kategoriach: prawidłowe nawyki żywieniowe, zachowania profilaktyczne, praktyki zdrowotne, pozytywne nastawienie psychiczne. Opisano wpływ czynników socjodemograficznych takich jak: miejsce stałego zamieszkania, wykształcenie rodziców, studiowany kierunek, sytuacja materialna rodziny na zachowania zdrowotne badanej młodzieży akademickiej.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     czynniki socjodemograficzne [7 powiązanych rekordów]
     młodzież akademicka [3 powiązanych rekordów] 

Related articles

P Więch, D Bazaliński,
Relationship of selected sociodemographic factors ...
Introduction. The structure of the human body may vary greatly, depending on a number of factors, sociodemographic ones in particular. An analysis of the body composition makes it possible to assess the existing differences and provides broade...
STRESZCZENIE
A Prejbisz, A Januszewicz,
Możliwości optymalizacji terapii hipotensyjnej w...
...
STRESZCZENIE
W Januszewicz, A Prejbisz,
Oporne nadciśnienie tętnicze – postępowanie z...
...
STRESZCZENIE