CHARAKTERYSTYKA FORM ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO NA PRZYKŁADACH ROLNICZYCH SYSTEMÓW UBEZPIECZEŃ W WYBRANYCH PAŃSTWACH

Leszek Wdowiak 1, Sławomir Ćwikła 1, Lucyna Kapka 1
1 - Z Krajowego Obserwatorium Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracowników Rolnictwa Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie
MONZ
2009; 15 (1): 126-138
ICID: 1161443
Article type: Review article
 
 
W pracy omówiono systemy ubezpieczeń rolniczych w wybranych krajach świata oraz przedstawiono ich kategoryzację uwzględniającą: zakres podmiotowy i przedmiotowy ubezpieczenia, specyfikę instytucji zabezpieczenia społecznego oraz modele finansowania.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     ubezpieczenie [1 powiązanych rekordów]
     model [490 powiązanych rekordów]
     Finansowanie [14 powiązanych rekordów]
     zabezpieczenie społeczne [4 powiązanych rekordów] 

Related articles

A Dinu,
Metode econometrice utilizate în analiza investi...
Acest articol descrie un set de metode aplicate în analiza investiţiilor. În prima parte a articolului, sunt trecute în revistă fundamentele teoretice ale metodologiei de analiză studiate. În partea a doua a articolului, sunt descrise posibili...
STRESZCZENIE
C ANGHELACHE, M ANGHEL,
Model de analiză financiar-monetară...
In acest articol, autorii propun un model de analiză pentru sectorul financiar-monetar al economiei naţionale. Modelul ia în considerare indicatorii incluşi în balanţa băncii centrale, precum şi conţinutul balanţei agregate: activele şi pa...
STRESZCZENIE
N Tarnavska, I Demkiv,
The Conceptual Provisions of the Enterprise Flexib...
The article substantiates the basic concepts of construction and development of the enterprise flexibility management system by using the innovative methods of management. Essence of flexibility of enterprise has been defined as a property of maneuve...
STRESZCZENIE