OCENA DOSTĘPNOŚCI DO PROFILAKTYCZNYCH BADAŃ PIERSI WŚRÓD MIESZKANEK WSI

Magdalena Florek 1
1 - Z Zakładu Zdrowia Publicznego Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie
MONZ
2009; 15 (1): 116-125
ICID: 1161437
Article type: Original article
 
 
W artykule omówiono wyniki badań prowadzonych wśród mieszkanek wsi województwa lubelskiego. Przedmiotem zainteresowania były opinie badanych kobiet na temat dostępności do specjalistycznych badań piersi oraz bariery, utrudniające im wykonanie tych badań.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     mieszkanki wsi [1 powiązanych rekordów]
     bariery [7 powiązanych rekordów]
     badania profilaktyczne piersi [0 powiązanych rekordów] 

Related articles

J Barłowska, M Florek,
 Produkcja żywności ilość czy jakość? C...
 W ciągu ostatnich 50 lat produkcja żywności zwiększyła się kilkakrotnie, w tym produkcja podstawowych zbóż (ryżu, pszenicy i kukurydzy) przeciętnie czterokrotnie, mleka i wołowiny – dwukrotnie, wieprzowiny i jaj – czterokrotnie, ...
STRESZCZENIE
M Asman, K Solarz,
Detection of protozoans Babesia microti and To...
Introduction. Ticks (Acari: Ixodida) are vectors of many pathogens i. a: Babesia microti [Bm] and Toxoplasma gondii [Tg]. In Poland, Ixodes ricinus [Ir] is the main vector of both pathogens. This tick species and pathogens transm...
STRESZCZENIE
P Skałecki, M Florek,
Wartość użytkowa i jakość filetów ryb karpio...
...
STRESZCZENIE