ZACHOWANIA ZDROWOTNE DZIECI W WIEKU 11 LAT ZWIĄZANE Z ODŻYWIANIEM

Irena Maniecka-Bryła 1, Agnieszka Tobiasz 1, Alina Kowalska 1, Irena Woźnica 2, Marek Bryła 1
1 - Z Zakładu Epidemiologii i Biostatystyki Katedry Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2 - Z Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie
MONZ
2009; 15 (1): 105-115
ICID: 1161435
Article type: Original article
 
 
W pracy przedstawiono wyniki badania dotyczące zachowań zdrowotnych związanych z odżywianiem dzieci w wieku 11 lat – mieszkańców miasta średniej wielkości. Oceniono częstość występowania otyłości i nadwagi w badanej próbie.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     wiek 11 lat [0 powiązanych rekordów]
     nadwaga [31 powiązanych rekordów]
     Sieradz [0 powiązanych rekordów] 

Related articles

M Zych, K Stec,
Somatyczna determinacja płciowa w nadwadze i oty...
Wstęp: Somatyczne wielkości, takie jak masa (Mc) i wysokość ciała (Wc), są używane do wyliczania wskaźników wagowo--wzrostowych i stanowią pomoc w diagnozowaniu nadwagi i otyłości. Cel pracy: Celem pracy jest ocena nadwagi i otyłości k...
STRESZCZENIE
A Sass, M Mączka,
Aktywność fizyczna kobiet w ciąży z nadwagą...
...
STRESZCZENIE
U Łaciak, W Kołodziej,
Nadwaga i otyłość wśród dzieci sześcioletnic...
Cel pracy. Celem pracy było uzyskanie danych obrazujących występowanie nadwagi i otyłości wśród dzieci sześcioletnich w gminie Łazy. Materiał i metody. Badanie polegające na pomiarach antropometrycznych przeprowadzono w grupie wszystkich ...
STRESZCZENIE