ZDROWIE PUBLICZNE A SAMOLECZENIE

Leszek Wdowiak 1, Lucyna Kapka 2, Jolanta Szymańska 3
1 - Z Krajowego Obserwatorium Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracowników Rolnictwa
2 - Z Krajowego Obserwatorium Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracowników Rolnictwa; Z Katedry Zdrowia Publicznego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
3 - Z Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
MONZ
2009; 15 (1): 93-104
ICID: 1161428
Article type: Review article
 
 
W pracy omówiono zależności pomiędzy zdrowiem publicznym a zjawiskiem samoleczenia.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     edukacja [142 powiązanych rekordów]
     zdrowie publiczne [45 powiązanych rekordów]
     samoleczenie [3 powiązanych rekordów]
     polityka zdrowotna [9 powiązanych rekordów] 

Related articles

A Stępnik,
Mity w wiązaniu narracji historycznej...
Istnieje wiele definicji mitu historiograficznego. Dla potrzeb niniejszego artykułu można przyjąć, że mit jest konstruktem, który niezależnie od wyniku postępowania badawczego osiąga status prawd faktograficznych lub symbolicznych, które z ...
STRESZCZENIE
J Grudziąż-Sękowska, K Sękowski,
Ustawa o zdrowiu publicznym – nowa jakość?...
Określenie obowiązków władz publicznych oraz innych podmiotów w zakresie zdrowia publicznego było stale i od wielu lat postulowane w piśmiennictwie naukowym i dyskursie politycznym. W dniu 11 września 2015 roku została przyjęta, a 3 grudnia...
STRESZCZENIE
K Zygo, B Zygo,
Formalno-prawne uwarunkowania rozwoju e-medycyny w...
Niniejsza praca jest próbą syntetycznego przedstawienia podstawowych problemów zarówno z zakresu zdrowia publicznego, jak i prawa, medycyny i etyki, dotyczących zagadnień związanych z e-medycyną. Artykuł ten ma na celu analizę, czym dokład...
STRESZCZENIE