MIKROELEMENTY W SUROWICY PACJENTÓW Z CUKRZYCĄ TYPU 2

Andrzej Prystupa 1, Grażyna Orlicz – Szczęsna 1, Anna Błażewicz 2, Piotr Szczęsny 3
1 - Z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych UM w Lublinie
2 - Katedry Chemii i Zakładu Chemii Analitycznej UM w Lublinie
3 - Katedry Silników Spalinowych i Transportu Politechniki Lubelskiej
MONZ
2009; 15 (1): 63-69
ICID: 1161398
Article type: Original article
 
 
W artykule przedstawiono wyniki badania zawartości wybranych mikroelementów w surowicy pacjentów z cukrzycą typu 2.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     cukrzyca typu 2 [0 powiązanych rekordów]
     mikroelementy [16 powiązanych rekordów] 

Related articles

A Witczak, A Prystupa,
Cardiohepatic interactions – cirrhotic cardiomyo...
Interactions between the heart and the liver have been under investigation for many years. Cirrhotic cardiomyopathy characterized by hyperdynamic and hyporeactive circulation has been described in patients with advanced liver disease. Liver disease d...
STRESZCZENIE
K Schab, A Prystupa,
Severe gynaecomastia associated with spironolacton...
Gynaecomastia is uni- or bilateral breast enlargement in males associated with benign hyperplasia of the glandular, fibrous and adipose tissue resulting from oestrogen-androgen imbalance. Asymptomatic gynaecomastia is a common finding in healthy male...
STRESZCZENIE
E Kancik, T Mitrut,
Efekt tlenoterapii hiperbarycznej u chorej na zia...
Ziarniniak Wegenera jest chorobą autoimmunologiczną, charakteryzującą się martwiczym i ziarniniakowym zapaleniem małych naczyń. Schorzenie to dotyczy górnych i dolnych dróg oddechowych, nerek, gałki ocznej. W 50% przypadków choroba zajmuje...
STRESZCZENIE