Lęk przed porodem w III trymestrze ciąży i jego powiązania ze stanem noworodka

Grażyna Gebuza 1, Marzena Kaźmierczak 1, Małgorzata Gierszewska  1, Estera Mieczkowska  1, Mariola Banaszkiewicz 2, Agnieszka Wróbel-Bania 3
1 - Pracownia Podstaw Opieki Położniczej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
2 - Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
3 - Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
MONZ
2015; 21 (1): 39-44
ICID: 1142357
Article type: Original article
 
 
Wstęp. Wiele badań na świecie sugeruje powiązanie prenatalnego niepokoju i nieprawidłowego przebiegu ciąży ze stanem zdrowia noworodka. Skutecznym predyktorem dobrostanu kobiet ciężarnych i noworodków może być wsparcie społeczne od bliskich osób.
Cel. Ocena lęku przed porodem i jego związek ze stanem zdrowia noworodka w skali Apgar, masą ciała i nieprawidłowościami pępowiny oraz określenie predyktorów dobrostanu kobiet.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono w III trymestrze ciąży u 199 kobiet. Lęk przed porodem mierzono Kwestionariuszem Lęku Porodowego (KLPII). Wykorzystano również Berlińskie Skale Wsparcia Społecznego (BSSS) oraz Skalę Satysfakcji z Życia (SWLS). Po porodzie zebrano dane dotyczące oceny noworodków w skali Apgar, masę ciała noworodków i wystąpienie powikłań pępowinowych podczas porodu.
Wyniki. Nie stwierdzono różnicy w poziomie lęku przed porodem u matek ze względu na niską wagę ciała noworodków, niską punktację w skali Apgar i powikłania pępowiny. Satysfakcja z życia jest związana z otrzymanym wsparciem społecznym. Wraz ze wzrostem ryzyka ciąży wzrasta poziom otrzymanego przez kobiety wsparcia społecznego.
Wnioski. Lęk przed porodem u kobiet w III trymestrze ciąży nie jest związany ze złym stanem noworodka. Należy prowadzić dalsze badania oceniające związek lęku przed porodem ze stanem zdrowia noworodka.

DOI: 10.5604/20834543.1142357
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     noworodek [74 powiązanych rekordów]
     niepokój matki [0 powiązanych rekordów] 

Related articles

N Kaźmierczak, S Kiełbasa,
Zachowania anorektyczne wśród społeczności pro...
Wprowadzenie. U części osób nie diagnozuje się pełnoobjawowej anoreksji, można wówczas mówić u nich o tak zwanym syndromie gotowości anorektycznej (SGA). SGA jest to zespół objawów lokujących się w poznawczej, emocjonalnej i beh...
STRESZCZENIE
 Łoza, A Kaźmierczak,
VARIOUS DESIGNS OF THE TWO-STROKE ENGINE HEADS WI...
The two-stroke engines have never acquired the popularity of the four-stroke engines due to their inherent performance limitations. The tasks of many engineering teams were to find the basic causes, which resulted in the inferior performance of these...
STRESZCZENIE
A Górniak, A Kaźmierczak,
PRESSURE WAVES INFLUENCE ON PERFORMANCE OF A PYROT...
This paper contains an experimental investigation of a movable wall with variable shape response to a shock wave. Here, the shock wave was generated by a pyrotechnic gas generator used in the automotive industry. The test station consists on a pyrote...
STRESZCZENIE