Listeria monocytogenes jako problem zdrowia publicznego

Anna Jurkiewicz 1, Weronika Oleszczak -Momot 2
1 - Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
2 - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zamościu
MONZ
2015; 21 (1): 29-32
ICID: 1142355
Article type: Review article
 
 
Listeria monocytogenes to jeden z istotnych czynników etiologicznych wywołujących groźne w skutkach zakażenia ośrodkowego układu nerwowego, posocznicę, a także zakażenia kobiet ciężarnych. Celem prezentowanej pracy jest przedstawienie aktualnych informacji na temat zakażeń wywołanych pałeczkami Listeria monocytogenes u ludzi oraz ocena sytuacji epidemiologicznej w Polsce w 2014 roku, w porównaniu z latami wcześniejszymi.
Pałeczki Listeria monocytogenes to gram dodatnie, względnie beztlenowe, ruchliwe, niewytwarzające przetrwalników drobnoustroje, powszechnie występujące w środowisku. Drobnoustrój ten jest szeroko rozpowszechniony w przyrodzie, zwłaszcza w glebie, paszach, wodzie. Cechą charakterystyczną bakterii jest zdolność namnażania się w temp. 2–4ºC, przez co źródłem zakażenia człowieka może być przechowywana w tych warunkach żywność gotowa do spożycia. Do zakażenia tym drobnoustrojem najczęściej dochodzi drogą pokarmową, wyjątek stanowią zakażenia płodu i noworodka, przekazywane przez łożysko lub w trakcie porodu przez zainfekowany kanał rodny. Listeria monocytogenes to patogen szczególnie niebezpieczny dla noworodków, kobiet ciężarnych oraz osób o osłabionej odporności immunologicznej, będącej skutkiem choroby lub przyjmowania leków.
We wszystkich zagrożeniach, które niesie ze sobą otaczające środowisko, najważniejszą rolę odgrywa profilaktyka; wiedza o zapobieganiu zakażeniom i prawidłowe nawyki higieniczne.

DOI: 10.5604/20834543.1142355
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Epidemiologia [3 powiązanych rekordów]
     [i]Listeria monocytogenes[/i] [0 powiązanych rekordów] 

Related articles

D Jurkiewicz, E Hassmann-Poznańska ,
Lyophilized Cyclamen europaeum tuber extract in th...
Nasal and sinus mucositis is a significant health problem associated with significant organizational and financial burden for the health care system. In recent years, several important guidelines and positions of expert groups and scientific associat...
STRESZCZENIE
M Kołpa, E Zawiślak,
Stan funkcjonalny pacjentów poddanych leczeniu op...
Wprowadzenie. Dyskopatia kręgosłupa ze względu na nawrotowy charakter dolegliwości bólowych należy do chorób, które wpływają na pogorszenie jakości życia. Cel pracy. Celem pracy była ocena stopnia nasilenia dolegliwości bólowych oraz ...
STRESZCZENIE
A Jurkiewicz, F Bujak,
Zagrożenia zdrowotne związane z genetycznie mody...
Od czasu kiedy produkcja żywności modyfikowanej genetycznie stała się faktem, coraz więcej uwagi przywiązuje się do oceny bezpieczeństwa i potencjalnych zagrożeń związanych z rozpowszechnieniem się GMO. Szczególnie dużo uwagi przywiązu...
STRESZCZENIE