Edukacja zdrowotna w środowisku szkolnym – badanie opinii i oczekiwań uczniów gimnazjów i liceów

Aleksander Truszkiewicz 1, Dominik Olejniczak 1, Urszula Religioni 1, Joanna Skonieczna 1
1 - Zakład Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
MONZ
2015; 21 (1): 24-28
ICID: 1142354
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie i cel pracy. Edukacja zdrowotna stanowić winna jedno z nadrzędnych zadań systemu szkolnictwa. Zdobycie we wczesnym okresie rozwoju podstawowej wiedzy dotyczącej zachowań zdrowotnych może korzystnie wpłynąć na stan zdrowia społeczeństwa. Zapewnienie uczniom dostępu do wiedzy na temat zdrowia może stanowić wyzwanie, niemniej korzyści są niepodważalne.
Celem pracy jest określenie stanowiska młodzieży na temat pomysłu wprowadzenia do szkół edukacji zdrowotnej oraz oczekiwań, co do treści i metod nauczania takiej tematyki.
Materiał i metody. Badaniem objęto 200 respondentów: 100 chłopców oraz 100 dziewcząt. Wśród nich było 100 gimnazjalistów oraz 100 licealistów. Rozkład respondentów według zmiennych umożliwia porównanie wyników uzyskanych w gimnazjach i liceach. Zastosowano autorski kwestionariusz składający się z 15 pytań zamkniętych oraz jednego otwartego.
Wyniki. 91% gimnazjalistów i 83% licealistów wie, czym jest edukacja zdrowotna. Najistotniejsze źródła informacji o zdrowiu dla gimnazjalistów i licealistów to odpowiednio: rodzice, rodzina: 26% i 24%, Internet: 20% i 23%, szkoła: 16%, i 12%. Edukację zdrowotną w szkole za potrzebną uważa 72% gimnazjalistów i 65% licealistów. 13 respondentów z gimnazjum oraz 21 z liceum nie miało styczności z żadną formą edukacji zdrowotnej.
Wnioski. W szkołach zaniedbywane jest przekazywanie treści związanych ze zdrowiem. Należy dołożyć starań, aby ta tematyka była omawiana w szerszym zakresie.
Należy szukać nowych sposobów prowadzenia zajęć z edukacji zdrowotnej, angażować odpowiednio do tego przygotowane osoby oraz nie powtarzać tych samych treści. Nieprzestrzeganie tych warunków powoduje, iż odbiorcy nie czerpią z zajęć pożądanych korzyści.

DOI: 10.5604/20834543.1142354
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     szkoły [2 powiązanych rekordów] 

Related articles

K Olejniczak, M Zając,
 PRO-ECOLOGICAL ACTIONS AND CONSUMER CHOICES ...
 The current farming conditions cause that recent social and environmental aspects of management play an important role for the functioning of modern enterprises. This results from the fact that on the one hand the activities of modern enterpris...
STRESZCZENIE
A Sucherska, K Dąbrowska,
Epistaxis w codziennej praktyce lekarza rodzinnego...
...
STRESZCZENIE
G Kowaleczko, E Olejniczak,
EVALUATION OF THE POSSIBILITY OF BOMB FLIGHT CONTR...
This paper presents theoretical model dedicated to a guided bomb. A mathematical description of the six-degreesof-freedom motion of the bomb is shown. Particular attention was paid on aerodynamic forces and moments generated by additional control fin...
STRESZCZENIE