Turystyka aktywna młodzieży studenckiej jako forma zdrowego stylu życia

Bożena Danuta Alejziak 1
1 - Wydział Turystyki i Rekreacji, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
MONZ
2015; 21 (1): 13-18
ICID: 1142352
Article type: Original article
 
 
Aktywność fizyczna jest jednym z najważniejszych składników zdrowego stylu życia. Jest ona ważna na każdym etapie funkcjonowania człowieka i można ją realizować zarówno w miejscu zamieszkania, jak również poza nim. Jedną z bardzo atrakcyjnych form spędzania czasu jest turystyka aktywna. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badań na temat uczestnictwa młodzieży studenckiej w różnorodnych formach turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki aktywnej. W trakcie przeprowadzonych badań zdiagnozowano preferowane przez młodzież formy turystyki aktywnej, opinie na temat miejsca takiej turystyki w zdrowym stylu życia oraz bariery uniemożliwiające uczestnictwo w powyższej formie aktywności. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego. Obejmują one analizę porównawczą uczestnictwa w powyższej formie turystyki młodzieży studiującej na studiach inżynierskich oraz młodzieży studiującej na studiach z zakresu turystyki i rekreacji.
DOI: 10.5604/20834543.1142352
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     aktyw­ność ruchowa, [0 powiązanych rekordów]
     zdrowie [95 powiązanych rekordów] 

Related articles

A Jurkiewicz, F Bujak,
Zagrożenia zdrowotne związane z genetycznie mody...
Od czasu kiedy produkcja żywności modyfikowanej genetycznie stała się faktem, coraz więcej uwagi przywiązuje się do oceny bezpieczeństwa i potencjalnych zagrożeń związanych z rozpowszechnieniem się GMO. Szczególnie dużo uwagi przywiązu...
STRESZCZENIE
A Gaweł ,
Wychowanie „co do ciała i zdrowia” w realiach...
Podjęta problematyka koncentruje się na edukacyjnych aspektach antropologicznie uwarunkowanego związku między ciałem i zdrowiem. Znamienną cechą współczesnego społeczeństwa, określanego mianem somatycznego, jest ekspansja kultury ciała o...
STRESZCZENIE
I Oskędra, E Broszkiewicz,
The use of dietary supplements by the elderly...
Introduction. Life expectancy has expanded – both due to lifestyle changes and medical achievements. Constant health care is required in every aspect in order to maintain its high quality. Aim. Assessing of elderly persons’ interest in the use o...
STRESZCZENIE