Powikłania po chemioterapii w praktyce lekarza internisty

Emilia Kancik 1, Sylwia Milaniuk 1, Andrzej Prystupa 1, Jerzy Mosiewicz 1
1 - Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych UM w Lublinie
MONZ
2014; 20 (4): 444-448
ICID: 1132053
Article type: Review article
 
 
wstęp. W praktyce internistycznej w związku z postępem leczenia onkologicznego pojawił się problem związany z pro-wadzeniem pacjentów po przebytej terapii cytostatykami oraz w trakcie prowadzonej chemioterapii.
cel pracy. Przedstawienie problemu występowania i leczenia głównych powikłań związanych z leczeniem onkologicznym, które, prowadzone w celu zniszczenia komórek nowotworowych, jednocześnie ma wpływ na zdrowe narządy i układy całego organizmu.
metodyka. Do przedstawienia problemu wykorzystano przegląd piśmiennictwa dostępnych internetowych baz danych z lat 1998–2013.
wyniki. Główne powikłania chemioterapii dotyczą układu krążenia, układu krwiotwórczego, centralnego i obwodowego układu nerwowego oraz układu moczowego. W warunkach klinicznych najczęstszą konsekwencją stosowania leków an-tracyklinowych jest bezobjawowa kardiomiopatia restrykcyjna. Za uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego (OUN) odpowiedzialne są głównie metotreksat i cytarabina, zwłaszcza przy stosowaniu łącznie z radioterapią. Najczęstsze objawy związane z uszkodzeniem centralnego układu nerwowego to bóle głowy, sztywność mięśni karku, nudności, wymioty, go-rączka, stan letargiczny oraz paraplegia. Stosowanie chemioterapii może spowodowac groźne powikłania ze strony nerek oraz pęcherza moczowego. U pacjentów poddawanych leczeniu cyklofosfamidem częstym powikłaniem jest krwotoczne zapalenie pęcherza moczowego. Pacjenci z chorobą nowotworową prezentują szereg zaburzeń układu immunologiczne-go i predysponowani są do rozwoju chorób infekcyjnych. Granulocytopenia i agranulocytoza indukowana chemioterapią uważana jest za ostry stan w onkologii.
wnioski. Poprzez znajomość powikłań oraz właściwe przygotowanie chorych onkologicznych, a także odpowiednią opiekę w trakcie leczenia możemy zminimalizować skutki agresywnego leczenia chemioterapeutycznego.
DOI: 10.5604/20834543.1132053
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     chemioterapia [92 powiązanych rekordów] 

Related articles


Powikłania infekcyjne u dzieci z guzami kości...
...
STRESZCZENIE
D Kata, E Lieber,
Ostra białaczka szpikowa w przebiegu ciąży. Opi...
Nowotwory złośliwe u ciężarnych występują z częstością ok. 1/1000 przypadków, przy czym białaczki wikłają przebieg ok. 1/75 000-100 000 ciąż. Wśród białaczek dominuje ostra białaczka szpikowa, która ze względu na swój agresywny ...
STRESZCZENIE
A Odrzywolski, A Waśko,
The use of oligonucleotide aptamers in cancer ther...
Aptamers are a new class of molecules which originated in the 1990s. They are usually RNA or DNA oligonucleotides, the length of which ranges between 20 and 80 nt. They are produced using the SELEX method that allows one to obtain aptamers that bind ...
STRESZCZENIE