Badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej w diagnostyce guzów jelita grubego – opis przypadku

Andrzej Prystupa 1, Bogusław Makaruk 1, Sylwia Milaniuk 1, Jerzy Baraniak 1, Ewa Kurys-Denis 2, Tzu-Yi Chan 3, Tomasz Prystupa 3, Witold Krupski 2, Jerzy Mosiewicz 1
1 - Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych UM w Lublinie
2 - II Zakład Radiologii Lekarskiej UM Lublin
3 - Studenckie Towarzystwo Naukowe UM w Lublinie
MONZ
2014; 20 (4): 430-432
ICID: 1132050
Article type: Case report
 
 
Badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej jest badaniem nieinwazyjnym, łatwo dostępnym i tanim. Stanowi pierwszy etap diagnostyki chorób przewodu pokarmowego, w tym również guzów jelita. Poniżej przedstawiamy opis przypadku pacjenta przyjętego do Kliniki Chorób Wewnętrznych z powodu niedokrwistości i utraty masy ciała. U chorego w wykonanym badaniu ultrasonograficznym jamy brzusznej stwierdzono powiększony węzeł chłonny w obrębie śródbrzusza oraz pogrubienie ściany jelita grubego. Nieprawidłowości w badaniu ultrasonograficznym zostały potwierdzone w badaniu kolonoskopowym, a następnie w badaniu histopatologicznym, na podstawie którego rozpoznano adenocarcinoma jelita grubego. Celem pracy jest zwrócenie uwagi na przydatność badania ultrasonograficznego w diagnostyce guzów jelita grubego.
DOI: 10.5604/20834543.1132050
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     rak jelita grubego [71 powiązanych rekordów]
     ultrasonografia [198 powiązanych rekordów] 

Related articles

A Dmowska-Pycka, K Adamiak,
Wiedza mieszkańców wsi na temat raka jelita grub...
Cel pracy. Analiza wiedzy, dorosłych mieszkańców wsi, na temat raka jelita grubego. Materiał i metodyka. W badaniu wzieło udział 100 pełnoletnich mieszkańców wsi. Badania były dobrowolne i anonimowe badania ankietowe. Kwestionariusz ankiet...
STRESZCZENIE
K Karska, K Wojtal,
Przezskórne leczenie jatrogennych tętniaków rze...
Wstęp. Badania i zabiegi przeznaczyniowe są powszechnie stosowane w kardiologii i radiologii zabiegowej. Umożliwiają dokładną diagnostykę i wewnątrznaczyniowe leczenie chorób naczyń. Zabiegi przeznaczyniowe zaliczane są do metod małoinwa...
STRESZCZENIE
M Szaryńska, A Olejniczak,
The role of cancer stem cells in pathogenesis of c...
Colorectal cancer (CRC) is the third most commonly diagnosed cancer, accounting for about 10% of total adult malignancies worldwide. The majority of CRC cases are diagnosed at the late stage; thus the investigation of the pathogenesis of early-stage ...
STRESZCZENIE