Systematyczne podejście do standaryzacji higienicznej ksenobiotyków

Mechyslav R Gzhegotsky 1, Borys M Shtabsky 1, Leonid M Shafran 2
1 - Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine
2 - Scientific and Research Institute of Medicine on Transport, Odessa, Ukraine
MONZ
2014; 20 (4): 420-425
ICID: 1132048
Article type: Original article
 
 
Na podstawie własnych danych doświadczalnych, analizy parametrów krajowych, toksymetrów oraz na podstawie dopuszczalnych poziomów 330 substancji chemicznych w różnych środowiskach (w strefie roboczej, atmosferze i wodzie) i 265 norm stosowanych w USA i UE, zostało opracowane i zrealizowane systemowe podejście do określenia standardów higieny chemikaliów w różnych mediach. Bierze ono pod uwagę parametry toksyczności standardowych materiałów i ich kumulacyjne właściwości, które reprezentowane są poprzez integralną wartość norm niezawodności. Określa się je przez stosunek LC50 (LD50)/MPLwz, co koreluje z odpowiednimi przepisami norm zagranicznych. Wykazano, że MPLwz odgrywa istotną rolę jako parametr tworzenia systemu.
Wdrożenie instrukcji opracowanych przez autorów i zatwierdzenie ich przez Ministerstwo Zdrowia Ukrainy dało możliwość znacznego zmniejszenia stopnia niepewności w opracowywaniu norm higienicznych, niezawodność nowych opracowań i korektę istniejących standardów w oparciu o nowe dane, zebrane eksperymentalnie i klinicznie.
Dalszy rozwój systemowego podejścia do opracowywania standardów higienicznych daje możliwość bardziej skutecznego rozwiązywania złożonych zadań w zakresie higieny i toksykologii. Pozwoli, także w kontekście regionalnym, na ocenę skutków oddziaływania substancji chemicznych, przy pomocy standardów ratowniczych, oraz zapewnienie pracownikom i ludności bezpieczeństwa chemicznego.
DOI: 10.5604/20834543.1132048
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     cumulative toxicity [0 powiązanych rekordów]
     system approach [36 powiązanych rekordów]
     standardization [146 powiązanych rekordów]
     the reliability [0 powiązanych rekordów]
     hygienic standards [4 powiązanych rekordów]
     chemicals [32 powiązanych rekordów] 

Related articles

V Volkov, I Grytsuk,
МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ Й ОЦІНЮВ...
Наведено результати формування методів визначення та оцінки показників оптимального температурного стану двигуна внутрішнього згора...
STRESZCZENIE
, ,
STANDARDIZATION OF THE PROVISION OF ADMINISTRATIVE...
The current overregulation of economic and social processes in the country which hampers sustained economic development and causes corruption necessitates enhancement of the role and importance of economic deregulation, particularly in the administra...
STRESZCZENIE

A scientific evening with N.A. Bernstein, G.A. Mil...
The author presents the conceptual organization of human motor operation based mainly on Bernstein’s and Schmidt’s ideas. Bernstein invented revolutionary five-level movements’ construction system, based on evolutionary and neurophysiological d...
STRESZCZENIE