Seksualność kobiet w okresie klimakterium

Agata Gardziejewska 1, Agnieszka Różańska-Kohsek 1, Maciej Zalewski 1, Jerzy Heimrath 1, Jerzy Zalewski 2
1 - Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
2 - Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
MONZ
2014; 20 (4): 400-404
ICID: 1132044
Article type: Original article
 
 
wprowadzenie. Seksualność to ogół doznań i przeżyć powiązanych z realizacją i odczuwaniem potrzeby seksualnej. Wpływa na całokształt życia oraz ewoluuje wraz z wiekiem i doświadczeniem jednostki.
cel pracy. Celem pracy jest przedstawienie istoty życia seksualnego kobiet w okresie klimakterium.
materiał i metoda. Badaniami zostało objętych 100 losowo wybranych kobiet w wieku od 45 do 55 lat o różnym statusie społecznym i zawodowym. Narzędziem badawczym był samodzielnie skonstruowany anonimowy kwestionariusz ankie-towy, który zawierał 25 pytań zamkniętych.
wyniki. W badanej grupie 83% kobiet odczuwa dolegliwości typowe dla etapu przekwitania – najczęściej wymieniane to: zaburzenia snu, uderzenia gorąca oraz obniżenie nastroju i drażliwość. Aż 91% badanych kobiet, pomimo dokuczliwych przypadłości, nie stosuje hormonalnej terapii zastępczej. Negatywny wpływ zmian na aktywność seksualną zgłasza 62%, dla których najbardziej uciążliwymi zaburzeniami są: suchość w obrębie pochwy – 30% i zaburzenia pożądania seksualne-go – 22%. Ponad połowa kobiet czuje się atrakcyjnie – 54%. Większość kobiet twierdzi, że są akceptowane i uważane przez partnerów za atrakcyjne – 71%. Aktywność seksualną deklaruje 59% ankietowanych, a zadowolenie z życia seksualnego 49%. Dla większości kontakty seksualne są istotne i traktowane jako przyjemność, bądź niezbędny element więzi z partnerem, a 11% badanych traktuje je jako przykrą konieczność.
wnioski. Aktywność seksualna kobiet w okresie klimakterium obniża się i stosunki płciowe są rzadsze niż przed okresem przekwitania. Jednak, pomimo pojawienia się dolegliwości okresu okołomenopauzalnego, ankietowane prowadzą aktywne życie seksualne, a seksualność stanowi istotny element ich życia.
DOI: 10.5604/20834543.1132044
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     htz [10 powiązanych rekordów]
     klimakterium, [0 powiązanych rekordów]
     seksualność, [0 powiązanych rekordów] 

Related articles

W Zalewski,
A STUDY OF PROPELLER FOR HIGH ALTITUDE UNMANNED AI...
Over the last 20 years, we can observe growing interest in the field of unmanned high altitude aerial vehicles. Especially the light aircrafts with electric motors become popular. The use of electricity to drive enables application of non-conventiona...
STRESZCZENIE
B Zalewski,
Creative interpretation of lex Rhodia de iactu in ...
Among the institutions adopted from Roman law whose historical evolution within ius commune is particularly interesting, it is worth pointing out the issues connected with the distribution of damage incurred as a result of throwing a part of the carg...
STRESZCZENIE
M Filipiak, M Tarnowska,
O systemie kształcenia ustawicznego psychologów ...
Artykuł jest zaproszeniem do dyskusji dotyczącej stworzenia w Polsce systemu ustawicznego kształcenia w diagnozie psychologicznej. Postulat takiego kształcenia zawarty jest w szeregu dokumentów regulujących praktykę diagnostyczną, w tym w zas...
STRESZCZENIE