Depresja – spojrzenie przez pryzmat zmian w układzie odpornościowym

Małgorzata Janowska 1, Andrzej Czernikiewicz 1
1 - I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
MONZ
2014; 20 (4): 396-399
ICID: 1132043
Article type: Review article
 
 
W ostatnim czasie szczególną uwagę poświęca się badaniom nad zapalnym tłem chorób psychicznych. Istnieją doniesienia określające potencjalny wpływ komórek zapalnych oraz cytokin na wystąpienie schizofrenii czy chorób afektywnych.
Celem artykułu jest przybliżenie lekarzom niebędącym psychiatrami przyczyn zaburzeń depresyjnych, szczególnie zmian zachodzących w układzie immunologicznym, wywołujących lub nasilających epizod depresyjny. Dokonano przeglądu dostępnego piśmiennictwa. W patogenezie zaburzeń nastroju główne znaczenie odgrywają interleukiny prozapalne (IL-1, IL-6) oraz czynnik martwicy guza (TNFα). Skutki działań wskazanych związków prowadzą, bezpośrednio lub pośrednio, do wystąpienia zaburzenia jednobiegunowego. Bezpośredniej przyczyny upatruje się w stymulacji ośrodków mózgowych odpowiedzialnych za na-strój, pośredniej natomiast np. w modulacji aktywności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza (oś HPA) lub we wpływie na stężenie neurotrofin, szczególnie na poziom BDNF. Mediatory reakcji zapalnej modulują proces transformacji tryptofanu w serotoninę, prowadząc do zwiększonej syntezy kynureniny, wpływającej negatywnie na nastrój.
Na znaczeniu zyskuje także relacja interferon-depresja. Uważa się, iż nawet 50% pacjentów leczonych interferonem, rozwija w ciągu trzech miesięcy od rozpoczęcia terapii, cechy lub pełnoobjawowy zespół depresyjny.
Podsumowując, zależność między układem odpornościowym a depresją jest oczywista. Można zastanowić się, czy wy-gaszanie aktywności immunologicznej zapobiegnie rozwojowi epizodu jednobiegunowego. Być może suplementacja przeciwzapalnie działającymi kwasami omega-3,6 złagodzi lub nawet zapobiegnie wystąpieniu zmian afektywnych.
DOI: 10.5604/20834543.1132043
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     zaburzenia depresyjne [12 powiązanych rekordów] 

Related articles

S Spadło, D Dudek,
Badania wygładzania powierzchni kół łańcuchow...
W artykule przedstawiono możliwości obróbki wykończeniowej wibrościernej kół łańcuchowych. Celem badań było określanie warunków usuwania zadziorów, warstw tlenkowych oraz wygładzanie powierzchni w procesie obróbki wibrościernej. Prze...
STRESZCZENIE
M Janowska, A Czernikiewicz,
Między sercem a umysłem – psychologiczne aspek...
Pierwsze próby analizy zależności między ciałem a duszą sięgają początku XX wieku. Jednak pomimo upływu lat, psychologiczne podłoże powstawania chorób somatycznych nie jest do końca odkryte. Niezmiennie uważa się, iż zaburzenia psych...
STRESZCZENIE
I Janowska,
Komp etencja komunikacyjna a glottodydaktyka...
...
STRESZCZENIE