Analiza wybranych zmiennych determinujących występowanie zaburzeń nastroju po porodzie

Marzena Kaźmierczak 1, Małgorzata Gierszewska 1, Grażyna Gebuza 1, Estera Mieczkowska 1, Mariola Banaszkiewicz 2
1 - Pracownia Podstaw Opieki Położniczej, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
2 - Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
MONZ
2014; 20 (4): 390-395
ICID: 1132042
Article type: Original article
 
 
cel pracy. Ocena nasilenia zaburzeń nastroju u położnic w 1. tygodniu po porodzie oraz ustalenie wpływu czynników położniczo-ginekologicznych determinujących występowanie przygnębienia poporodowego.
materiał i metody. Do badania włączono 285 położnic średnio w 3. dobie połogu, które urodziły w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 w Bydgoszczy. Do oceny ryzyka zaburzeń nastroju po porodzie wykorzystano Edynburską Skalę Depresji Poporodowej. Za wskaźnik zaburzeń nastroju przyjęto≥12 punktów w 30-stopniowej skali.
wyniki. Wynik≥12 punktów w Edynburskiej Skali Depresji Poporodowej uzyskało 23,2% położnic. Nie stwierdzono istotnej różnicy występowania zaburzeń nastroju ze względu na: zespół napięcia przedmiesiączkowego, rodność, przebieg ciąży, sposób ukończenia ciąży, rodzaj wskazań do cięcia cesarskiego. Poród przedwczesny różnicuje ryzyko występowania przygnębienia poporodowego (p<0,05).
wnioski. 1. W 1. tygodniu po porodzie co czwarta położnica narażona jest na ryzyko wystąpienia zaburzeń nastroju. 2. Zmienne położniczo-ginekologiczne takie jak: zespół napięcia przedmiesiączkowego, rodność, przebieg ciąży, sposób ukończenia ciąży, rodzaj wskazań do cięcia cesarskiego nie miały istotnego wpływu na ryzyko wystąpienia zaburzeń na-stroju po porodzie. 3. Poród przedwczesny zwiększa ryzyko wystąpienia przygnębienia poporodowego.
DOI: 10.5604/20834543.1132042
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Edynburska Skala Depresji Poporodowej [3 powiązanych rekordów]
     przygnębienie poporodowe [2 powiązanych rekordów]
     zaburzenia nastroju [1 powiązanych rekordów]
     połóg [8 powiązanych rekordów] 

Related articles

D Kaźmierczak, K Guzińska,
Antibacterial Activity of PLA Fibres Estimated by ...
PLA fibres with the addition of the microbicidal agent Sanitized were examined by the two quantitative standards JIS L 1902:2002 and ASTM: E2149–01. It was found that the two different methods used to assess the antibacterial activity of one sample...
STRESZCZENIE
P Skorupa, A Kaźmierczak,
REVIEW OF POSSIBILITIES OF INCREASING THE THICKNES...
The super-hard, anti-wear amorphic coatings based on carbon-like diamond (called DLC) show a promising direction in automotive industry, mainly in terms of decreasing friction coefficient in parts of internal combustion engine. However, the technolog...
STRESZCZENIE
A Sambor, B Kaźmierczak,
Koncepcja promienistego ujęcia wody z instalacją...
W pracy przedstawiono koncepcję modernizacji ujęcia wody podziemnej dla wodociągu miasta Kłodzka. Na potrzeby opracowania dokonano analizy warunków hydrogeologicznych terenów wodonośnych oraz oszacowano potrzeby wodne miasta w perspektywie 203...
STRESZCZENIE