Wiedza rodziców 10-letnich uczniów szkoły podstawowej w Lublinie na temat leków OTC

Dorota Żołnierczuk-Kieliszek 1, Mariola Janiszewska 1, Damian M Szymczyk 2, Teresa B Kulik 3, Agnieszka Zabłocka 4, Ewa Kawiak-Jawor 4
1 - Katedra Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu
2 - Zakład Matematyki i Biostatystyki Medycznej, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Lublin
3 - Katedra Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu
4 - Katedra Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu
MONZ
2014; 20 (4): 374-378
ICID: 1132039
Article type: Original article
 
 
wprowadzenie i cel pracy. Szczególną grupą w populacji, która narażona jest na szkodliwe działania uboczne leków OTC, są dzieci. Celem pracy było poznanie stanu wiedzy rodziców na temat leków OTC oraz sposobu i okoliczności, w jakich rodzice stosują te leki u swoich dziesięcioletnich dzieci.
materiał i metoda. Badanie przeprowadzono w kwietniu 2011 roku w Szkole Podstawowej nr 40 im. Leona Kruczkowskiego w Lublinie wśród rodziców dziesięciolatków. Badanie zrealizowano metodą sondażu diagnostycznego, techniką ankiety audytoryjnej. Grupę badaną stanowiło 107 osób, narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety.
wyniki. Rodzice proszeni o wskazanie źródeł informacji na temat leków OTC stosowanych u swoich dzieci wymieniali naj-częściej: lekarza (52,3%), farmaceutę (52,3%) oraz doświadczenia własne (47,7%). Największym zaufaniem rodziców odnośnie do wiarygodności informacji o lekach cieszył się lekarz, następnie farmaceuta, najmniejszym – reklama oraz opinia rodziny i znajomych. Aż 43,9% badanych nie zachowywało odpowiednich odstępów czasu między podawaniem kolejnych dawek leku, a 17,8% czasem podawało dzieciom większe niż zalecane dawki leku. Ponad jedna trzecia badanych rodziców przyznała, że rzadko kontroluje datę ważności podawanego dziecku leku, a niemal jedna czwarta, że rzadko sprawdza, jakie substancje czynne zawiera lek, który podają dziecku. Niemal jedna trzecia badanych nie przechowywała leków w miejscu niedostępnym dla dzieci, a 27,1% rodziców pozwoliło 10-letnim dzieciom zażywać leki samodzielnie podczas swojej nieobecności.
wnioski. Niepokojący jest fakt, że tak wielu rodzicom brakuje świadomości, iż poprzez lekkomyślne nieprzestrzeganie zaleceń odnośnie do stosowania leków OTC u swoich dziesięcioletnich dzieci, mogą spowodować istotne zagrożenie ich zdrowia.
DOI: 10.5604/20834543.1132039
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     data ważności [0 powiązanych rekordów]
     ulotka informacyjna dla pacjenta [0 powiązanych rekordów]
     dawkowanie leku [0 powiązanych rekordów]
     rodzice [34 powiązanych rekordów]
     dzieci [797 powiązanych rekordów] 

Related articles

U Turyna, S Zaremba,
„Breasting” father. Father's influence on the ...
ObjectivesThe authors describe the phenomenon of "breasting” father, which they recorded among small children families whose parents report to the Centre of Psychotherapy because of complications in eating. These complications include: gastrointest...
STRESZCZENIE
B Lubińska-Żądło, B Kowalczyk,
Zastosowanie balneoterapii w leczeniu dzieci w wie...
Naturalne metody lecznicze są na równi traktowane z medycyną konwencjonalną, a wręcz z nią konkurują. Balneologia jest jedną z najstarszych gałęzi medycyny. Coraz częściej mówi się o renesansie balneologii ze względu na panujący trend...
STRESZCZENIE
M Piszcz, B Skotnicka,
Dermoidal cysts of head and neck in children...
Introduction: Dermoid cysts are benign epidermal tumors; in 7% of cases, they are located in the head and neck region. They are lesions of congenital origin, mostly presenting within the midline of the body. About 70% of cases are diagnosed b...
STRESZCZENIE